W Bielsku-Białej ruszył proces beatyfikacyjny ks. Jana Marszałka

2022-05-17 17:19
Ks. ks ksiądz Jan Marszałek
Autor: archiwum prywatne

Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel w specjalnym edykcie poinformował o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego sługi Bożego ks. Jana Marszałka, niezwykłego kapłana, wieloletniego proboszcza w Łodygowicach na Żywiecczyźnie, zmarłego w opinii świętości 33 lata temu.

Jak zaznaczył w dokumencie bp Pindel, kapłaństwo kandydata na ołtarze „było przeniknięte duchem miłosierdzia wobec potrzebujących”. - Ofiarnie wspierał wymagających pomocy – zarówno w potrzebach duchowych, jak i materialnych – stwierdził biskup.

Bp bielsko-żywiecki zwrócił uwagę, że w opinii wielu świadków „życie i gorliwość duszpasterska” ks. Marszałka wykraczały „daleko poza przeciętne standardy”. W swym edykcie podkreślił, że „systematyczna, mądra praca duszpasterska połączona z osobistym świadectwem” sługi Bożego „zaowocowała rozwojem życia religijnego wiernych i wzrostem liczby powołań kapłańskich i zakonnych w parafii”.

- W tym czasie z parafii łodygowickiej wyszło ponad trzydziestu kapłanów, a także kilka sióstr i braci zakonnych – zaakcentował biskup i zachęcił wszystkich posiadających dokumenty, pisma lub wiadomości dotyczące kandydata do beatyfikacji – zarówno pozytywne, jak i negatywne – o przekazanie ich do kurii diecezji bielsko-żywieckiej do 25 czerwca 2022 r.

Jak zaznaczył duchowny, żywa pamięć i cześć wobec Księdza Jana Marszałka, jego osobiste przymioty i styl, w jakim realizował posługę kapłańską, pozwalają sądzić, że Sługa Boży już teraz inspiruje wiernych świeckich i duchownych do życia w głębszej relacji z Bogiem i miłości bliźniego.

Ks. prałat Jan Marszałek pochodził z Krzeczowa k. Myślenic, gdzie urodził się 8 czerwca 1907 roku. Został wyświęcony na kapłana w 1932 roku w Krakowie. Jako wikariusz duszpasterzował w Poroninie, w Spytkowicach, w Skawinie, w Andrychowie, a jako administrator pracował w Bachowicach. W 1953 roku został mianowany proboszczem parafii śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach, skąd został w 1953 roku usunięty ze względu na interwencję ówczesnych władz. W latach 1953-1957 był administratorem w Białym Kościele k. Krakowa. W roku 1957 powrócił do Łodygowic, gdzie pozostał jako proboszcz do 1984 roku, a później jako emeryt, aż do śmierci, 16 maja 1989.

Źródło: KAI