W Warszawie trwa V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

2021-09-24 11:53 M. Mal
KNS Festiwal
Autor: KNS

Wykład, debaty eksperckie i warsztaty – to wszystko czeka na uczestników V Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, który odbywa się w Warszawie w dniach 24 i 25 września. Wydarzenie swoim patronatem objął abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to przestrzeń do rozmowy, platforma wymiany myśli, debaty specjalistów z różnych dziedzin oraz wymiana doświadczeń, a także przestrzeń w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne stykają się z Ewangelią i etyką. Nauka społeczna Kościoła zasadniczo wyprowadzona jest z Ewangelii, ale dąży do aktualnych warunków życia człowieka. Zajmuje się kwestiami dotykającymi właściwie każdego: sprawami ekonomii, gospodarki, polityki czy ochrony środowiska – powiedział abp Stanisław Gądecki, zapraszając na V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej.

Teoria i praktyka – to dwa kierunki, które każdorazowo obierają organizatorzy przygotowując program festiwalu. Realizacji wymiaru teoretycznego posłużą w tym roku dwie debaty eksperckie z udziałem „praktyków” zadanych problemów.

Podczas pierwszej z nich zatytułowanej Racja stanu czy racje klanów zaproszeni goście podejmą kwestię obecnego kryzysu politycznego i następującego po nim kryzysu społecznego, u źródeł których stoi brak myślenia wspólnotowego wyparty przez tytułową „klanowość”.

Druga debata pt. Proste jak paragraf – dzisiejsze przeprawy z prawem poświęcona będzie poszukiwaniu rozwiązań i odpowiedzi, wobec zagrożeń wynikających z przeregulowania gospodarki oraz z przerostu biurokracji, obu szkodzących nie tylko biznesowi, ale całości życia społecznego.

Oprócz teorii, będzie także czas na praktykę. W ramach festiwalu zaplanowane zostały dwa bloki warsztatów (25 września) skierowane przede wszystkim do katechetów. Pierwszy pt. Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Tysiąclecia służy przybliżeniu i aktualizacji myśli społecznej Prymasa Wyszyńskiego. Drugi stawia sobie za cel przybliżenie zasad KNS jako możliwego bloku zajęć katechetycznych.

Dodatkowo podczas uroczystej festiwalowej gali zostanie wręczone wyróżnienie Bonum et lucrum, którym organizatorzy festiwalu chcą uhonorować firmy kierujące się wskazaniami Katolickiej Nauki Społecznej realizujące jednocześnie główny cel działalności gospodarczej, którym jest przynoszenie dochodu. Wyróżniona zostanie także najlepsza, zdaniem organizatorów, publikacja naukowa z zakresu KNS.

Więcej o festiwali można znaleźć na jego stronie internetowej festiwalkns.pl

Źródło: KEP