Watykan w ONZ wzywa do zawieszenia broni w Ukrainie

2022-10-13 14:32
ONZ flaga
Autor: wikimedia commons

Do natychmiastowego zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji, które doprowadzą do rozwiązań sprawiedliwych, stabilnych i opartych na poszanowaniu życia ludzkiego oraz suwerenności i integralności terytorialnej każdego kraju, wezwał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Abp Gabriele Caccia wygłosił oświadczenie na 11. nadzwyczajnej sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego, które dotyczyło integralności terytorialnej Ukrainy. Było związane z rozbrojeniem i bezpieczeństwem międzynarodowym. Przedstawiciel Watykanu przypomniał, że kubański kryzys rakietowy przed 60 laty został zażegnany tylko dzięki zakazowi broni jądrowej, rozbrojeniu, dialogowi i budowaniu wzajemnego zaufania. Uznając, że „architektura rozbrojenia wisi obecnie na włosku”, wezwał do przyjęcia drogi integralnego rozbrojenia i jednoznacznego potępienia wszelkich gróźb użycia broni jądrowej.

Jednocześnie, abp Caccia, zwrócił się do Drugiego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie likwidacji ubóstwa oraz rozwoju rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia. Stwierdził, że likwidacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach jest największym globalnym wyzwaniem i nadrzędnym celem agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zwłaszcza w krajach najmniej rozwiniętych. Zauważył, że wskaźnik skrajnego ubóstwa na świecie wzrósł z 8,3 proc. w 2019 r. do 9,2 proc. w 2020 r.

Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wymienił kilka skutecznych środków w walce z ubóstwem, w tym integracyjny i sprawiedliwy dostęp do wysokiej jakości edukacji, działań politycznych przyczyniających się do tworzenia miejsc pracy i wspierających godną pracę dla wszystkich oraz odpowiednie systemy i polityki ochrony socjalnej. Opowiedział się również za środkami łagodzącymi głód i niedożywienie na świecie, których główną przyczyną pozostaje ubóstwo. Na zakończenie abp Caccia wezwał do „nowego sposobu myślenia”, w którym działania polityczne stawiają w centrum osobę ludzką i zapewniają sprawiedliwy dostęp do tych podstawowych dóbr, zasobów i możliwości, które są niezbędne do podtrzymania życia i promowania integralnego rozwoju i dobrobytu każdej osoby.

Źródło:ekai