Wręczono nagrody TOTUS TUUS. Kto otrzymał "Katolickiego Nobla"?

2022-10-17 17:31
Wręczono nagrody TOTUS TUUS. Kto otrzymał Katolickiego Nobla?
Autor: episkopat.pl Wręczono nagrody TOTUS TUUS. Kto otrzymał "Katolickiego Nobla"?

Anioł wzbijający się do lotu - tak wygląda statuetka TOTUS TUUS, zwana także "Katolickim Noblem". To nagroda przyznawana osobom i instytucjom, które są zaangażowane w rozpowszechnianie nauki św. Jana Pawła II oraz budowanie cywilizacji miłości. Statuetki są wręczane w pięciu kategoriach. Kto zwyciężył w tym roku? Sprawdź szczegóły!

Tegoroczną nagrodę TOTUS TUUS w kategorii „Promocja godności człowieka” otrzymała Fundacja Gajusz za ewangeliczną afirmację życia dziecka z ciężką chorobą wykrytą przed urodzeniem, ofiarną opiekę paliatywną i hospicyjną okazywaną osieroconym niemowlętom oraz promowanie adopcji. Do nagrody w tej kategorii nominowane były również: Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej – za ofiarną opiekę paliatywną i hospicyjną świadczoną z miłością, troską i współczuciem nieuleczalnie chorym pacjentom – oraz Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia – za wyjątkową opiekę nad dziećmi z nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami, w tym opiekę perinatalną oraz za pomoc rodzinom dotkniętym ciężkimi chorobami dzieci.

Czytaj także: O synodzie i wojnie w Ukrainie. Biskupi podsumowali 393 Zebranie plenarne KEP

„Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” – statuetka dla laureata w tej kategorii trafiła do rąk pana Stanisława Leszczyńskiego. Został on doceniony za darowanie odbiorcom niezliczonych momentów obcowania z pięknem w czystej postaci, promocję muzyki polskiej, prezentację jej piękna i wartości w świecie. Nominowani w tej kategorii zostali także twórcy filmu „Będziesz miłował”, którzy przybliżyli zagranicznym odbiorcom historię życia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, opartego na miłości do Boga i drugiego człowieka, do Ojczyzny i Kościoła. Ostatni o statuetkę w tej kategorii ubiegali się twórcy warsztatów ikon z Nowicy – za ukazywanie odnowy ikony jako obrazu liturgicznego stanowiącego ważny element wspólnej tradycji Kościoła katolickiego i prawosławnego.

Nagrodę w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” przyznano krakowskiemu środowisku akademickiemu za inicjatywę pod nazwą: Dni Jana Pawła II. Doceniono podejmowanie rzetelnej naukowej analizy dziedzictwa św. Jana Pawła II, jego utrwalanie oraz ukazywanie wciąż aktualnego bogactwa papieskiej myśli. Pozostałe dwie nominacje w tej dziedzinie przyznano kolejno Pani Milenie Kindziuk za pionierskie prace odkrywające nieznane fakty dotyczące św. Jana Pawła II i Jego rodziny, w tym książki o rodzicach i bracie, oraz Pani Jolancie Sosnowskiej za monumentalne dzieło „Hetman Chrystusa” – piękną literacką i merytoryczną wędrówkę śladami św. Jana Pawła II.

Kolejna kategoria, w której przyznano tegoroczną nagrodę, to „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka”. Jej laureatem został „Przewodnik Katolicki” za ukazywanie orędzia chrześcijańskiego z nadzieją i otwartością potrzebną współczesnemu człowiekowi oraz inspirowanie krytycznej debaty w łonie Kościoła, w zgodzie z duchem Ewangelii. Wśród nominowanych znalazł się Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, doceniony za pionierską, cierpliwą i konsekwentną pracę archiwizacyjną, zachowanie i upowszechnianie kazań oraz wystąpień Prymasa Tysiąclecia. Kandydatem do nagrody był również kanał YouTube MASKACJUSZ TV, wyróżniony za nowatorskie i konsekwentne działania medialne łączące pasję z profesjonalizmem dla realizacji ewangelizacyjnej misji Kościoła.

Nagroda specjalna TOTUS TUUS 2022 została wręczona księdzu Leszkowi Kryży TChr za wieloletnią, pełną nadziei, poświęcenia i kreatywności misję pomocy Kościołowi na Wschodzie świadczoną z pokorą oraz ewangeliczną radością w czasach pokoju oraz w warunkach wojny.

Episkopat.pl