Zakończył się jubileusz 100–lecia diecezji łódzkiej

2022-04-25 15:34
Abp Grzegorz Ryś
Autor: Łukasz Głowacki Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki

W łódzkiej katedrze św. Stanisława Kostki odbyły się uroczystości związane z zakończeniem jubileuszu 100-lecia Diecezji Łódzkiej. Mszy świętej połączonej z zamknięciem drzwi świętych przewodniczył metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Diecezja łódzka została ustanowiona 10 grudnia 1920 roku przez papieża Benedykta XV. Św. Jan Paweł II ustanowił ją archidiecezją podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej 25 marca 1992 bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”.

Obchody 100-lecia zaczęły się w grudniu 2020 roku. Ich zakończenie planowano na 11 grudnia 2021, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Dlatego uroczystość w łódzkiej katedrze św. Stanisława Kostki przełożono na 24 kwietnia 2022.

W homilii metropolita łódzki odwołując się do dokumentu Ojca Świętego Jana Pawła II „Novo Millennio Ineunte”, kończącego Rok Święty 2000, zwrócił uwagę, że po zakończeniu wielkich obchodów jubileuszu trzeba powrócić do zwyczajności. – Zwyczajność składa się z rzeczy oczywistych i prostych – z modlitwy, niedzielnej Eucharystii, sakramentu pojednania i pokuty – mówił abp Ryś. Jak podkreślił, w samym środku codzienności Kościoła jest Jezus.

Zaznaczył, że czas jubileuszu pokazał m.in. wiele braków w przeżywaniu wspólnoty – i pomiędzy świeckimi i duchownymi. – Trudno jest o rzeczywistą wspólnotę, o konkretne propozycje życia wspólnotowego w parafiach. Jest parafia, wszystko w niej jest, ale nie ma w niej życia we wspólnocie – w konkrecie – zauważył.

Przed błogosławieństwem kończącym Eucharystię metropolita łódzki poinformował o projekcie wybudowania w Łodzi 10-15 domów, w których mieliby zamieszkać przybyli z Ukrainy uchodźcy. – Zachęcam was do hojności na ten cel. Ja jutro wpłacę na subkonto Caritas Archidiecezji Łódzkiej na dwa domy oraz wpłyną pieniądze na jeden od Archidiecezji Łódzkiej. Czy będzie ich więcej, zależy od nas. Potrzebujemy na ten cel przynajmniej 700 tys. zł. To dużo, ale na respiratory w pierwszej fazie pandemii zebraliśmy blisko 2 mln, to może i tym razem nam się uda i pomożemy tym, którzy tego potrzebują. To będzie widoczny owoc jubileuszu 100-lecia Diecezji Łódzkiej – zauważył abp Ryś.

Podczas procesji wyjścia metropolita łódzki zamknął dni jubileuszowe katedry łódzkiej. Przechodząc przez nie w czasie jubileuszu 100-lecia Diecezji Łódzkiej można było uzyskać odpust zupełny.

Źródło: archidiecezja łódzka