Zbliża się konsystorz. Jak będzie wyglądał?

2023-09-18 16:11
Konsystorz
Autor: Archidiecezja Łódzka

W sobotę 30 września o godz. 10.00 na placu św. Piotra papież Franciszek będzie przewodniczył zwyczajnemu konsystorzowi publicznemu w celu kreacji 21 nowych kardynałów. Jest wśród nich Polak, abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

Ich nazwiska papież ogłosił 9 lipca. W gronie nowych kardynałów jest 18 duchownych poniżej 80. roku z prawem udziału w konklawe, i trzech powyżej 80. roku, którzy w związku z tym nie będą już elektorami nowego papieża. Trzech kieruje dykasteriami Kurii Rzymskiej, dwóch jest nuncjuszami apostolskimi, 10 kieruje diecezjami, 1 jest koadiutorem, 1 biskupem pomocniczym, 1 przełożonym generalnym zakonu, 3 zaś to emeryci.

Dziewiąty konsystorz za pontyfikatu Franciszka będzie miał, jak zwykle, charakter liturgiczny. Ze słowami podziękowania zwróci się do papieża, w imieniu nowych kardynałów, pierwszy na liście nominatów kard. Robert Prevost, prefekt Dykasterii ds. Biskupów. Po krótkiej liturgii Słowa Ojciec Święty wygłosi homilię. Po niej każdy z nowych purpuratów będzie podchodził kolejno do papieża, który nałoży mu na głowę biret kardynalski, na palec – pierścień i wręczy bullę z wyznaczonym kościołem tytularnym w Rzymie

Po zakończeniu konsystorza, w godzinach od 11.30 do 13.30, nowi kardynałowie będą przyjmowali wizyty wiernych. Dotrzeć na nie będzie można przez Spiżową Bramę.

Metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś będzie przyjmował wizyty kurtuazyjne w Auli Błogosławieństw nad wejściem do bazyliki św. Piotra. 

Na liście wizyt, ogłoszonej przez Urząd Papieskich Nabożeństw Liturgicznych nie ma kard. Luisa Pascuala DRI OFMCap. z Argentyny, co zapewne oznacza, że ten 96-letni spowiednik w sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej w Buenos Aires nie przyjedzie na konsystorz do Rzymu, lecz insygnia godności kardynalskiej otrzyma w późniejszym terminie w Argentynie z rąk papieskiego wysłannika.

W środę 4 października o godz. 9.00 na placu św. Piotra nowi kardynałowie będą koncelebrować z papieżem papieżem Franciszkiem i innymi kardynałami Mszę św. na otwarcie zgromadzeni Synodu Biskupów nt. synodalności.

Źródło:ekai