Złoty jubileusz kapłaństwa bp. Wiesława Meringa

2022-06-19 14:20
Bp biskup Wiesław Mering świętuje złoty jubileusz
Autor: Diecezja Włocławska

„Gratuluję Twojej pracy dla dobra Kościoła włocławskiego i Konferencji Episkopatu Polski oraz pasterskiej troski o Bożą trzodę, pamiętając o trudzie wobec powierzonych wiernych i upraszając odpowiedniej łaski od Boga, udzielam pasterskiego błogosławieństwa”, napisał papież Franciszek w liście gratulacyjnym przesłanym do bp. Wiesława Meringa, świętującego złoty jubileusz kapłaństwa.

Główne uroczystości diecezjalne miały miejsce 17 czerwca w bazylice katedralnej we Włocławku. Mszy św. przewodniczył bp Mering, a koncelebrowali ją abp. Wojciech Polak, prymas Polski, biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, bp senior Stanisław Gębicki oraz zaproszeni biskupi i prezbiterzy z diecezji włocławskiej i pelplińskiej. We wspólnej modlitwie uczestniczył bp Jan Cieślar z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele parlamentu i samorządowcy oraz wierni świeccy.

Witając obecnych na liturgii biskup włocławski przypomniał okoliczność spotkania. – Dziękujemy dziś Bogu za 50 lat kapłańskiej posługi bp. Wiesława Meringa; za to, co wymierne i widoczne dla oczu, ale także za to, co niewidoczne lub trudno dostrzegalne: za posługę słowa i sakramentu – mówił bp Wętkowski. Następnie ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii, odczytał list papieża Franciszka.

W homilii bp Andrzej Suski, biskup toruński senior, opierając się na słowach „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił” (Łk 4,18), przypomniał najważniejsze momenty życia i podstawowe zadania kapłana. Po krótkim przypomnieniu życiorysu jubilata oraz drogi jego kapłańskiej i biskupiej posługi, zachęcił zgromadzonych do modlitwy za kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele.

Przed błogosławieństwem kończącym Eucharystię, w imieniu prezbiterów, życzenia biskupowi jubilatowi złożył ks. Tomasz Michalski, wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów diecezji włocławskiej. – Niech Maryja z Guadalupe, której zawierzyłeś swoje biskupie posługiwanie, będzie z Tobą zarówno w dniach radości jak również cierpienia – mówił ks. Michalski. Nie zabrakło też życzeń od obecnych na liturgii osób życia konsekrowanego.

Abp Wojciech Polak, prymas Polski, zauważył, że z 50 lat kapłańskiej posługi, bp Mering spędził 19 lat w diecezji włocławskiej. Wyraził też wdzięczność za kapłańskie życie i posługiwanie biskupa jubilata. – Chcemy radować się tym, czym Bóg w Twoim życiu działał z ludźmi, przez ludzi i dla ludzi. Niech Bóg będzie uwielbiony za Twoje kapłaństwo, odważne decyzje i posługę pełną pokory – mówił prymas.

Na zakończenie słowo wdzięczności wobec Boga i ludzi wypowiedział bp Wiesław Mering. Wspomniał swoich nieżyjących rodziców i siostrę. Podzielił się też świadectwem swojego powołania, które odkrył na Jasnej Górze. Wspominał również swoje studia w pelplińskim seminarium, na KUL czy w Strasburgu, dziękując moderatorom i wykładowcom. Wyraził też wdzięczność wobec bp. Krzysztofa Wętkowskiego, za przygotowanie jubileuszu, a także bp. Andrzejowi Suskiemu i abp. Tadeuszowi Wojdzie, metropolicie gdańskiemu.

Źródło: Diecezja Włocławska