30-lecie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

2022-03-18 14:29 Marcin Kieca
30 lat w Koszalinie działa Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
Autor: MK 30 lat w Koszalinie działa Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej świętuje 30-lecie swojego istnienia. Jest jedną z trzech szkół, kształcącą kadry dla współczesnej Straży Granicz­nej.

Do głównych zadań realizowanych w koszalińskim ośrodku należą:

realizacja czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz dochodzeniowo – śledczych na poziomie przestępczości zorganizowanej z uwzględnieniem zagadnień związanych z terroryzmem, handlem ludźmi oraz ochroną dóbr kultury,

kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna,

przewóz towarów niebezpiecznych, transgraniczne przemieszczanie odpadów, kontrola transportu drogowego,

kształcenie kompetencji kierowniczych, zarządzanie zasobami ludzkimi, etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w służbie

przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej granicy państwowej, w tym interwencji na jednostkach pływających, oraz realizacja kursów i szkoleń adresowanych do funkcjonariuszy jednostek pływających Straży Granicznej,

przygotowanie do egzaminów na sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego,

kształcenie z zakresu logistyki (gospodarowanie mieniem, realizacja zamówień publicznych, gospodarka finansowa, materiałowa, magazynowa),

doskonalenie techniki jazdy pojazdami służbowymi (samochody osobowe, terenowe i motocykle),

szkolenie i doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji,

szkolenia informatyczne,

kształcenie kompetencji językowych,

kursy z zakresu psychologii,

przygotowanie pedagogiczne w Straży Granicznej.

Głównym zadaniem realizowanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie jest szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników. Oferta szkoleniowa obejmuje także szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące. Podczas uroczystego apelu wyróżniającym się funkcjonariuszom SG wręczono odznaczenia i przyznano awanse.

Listen to "30-lecie COSSG w Koszalinie" on Spreaker.