Granty PPGR – czas na uzupełnienie oświadczeń

PGRy
Autor: materiały prasowe

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmieniło wytyczne w zakresie kwalifikacji oświadczeń złożonych w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, jest zatem czas na uzupełnienie złożonych oświadczeń.

Zgodnie z przekazaną nową instrukcją, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Należy złożyć dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia krewnego w zlikwidowanym PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.), stopień pokrewieństwa dziecka z osobą wskazaną w oświadczeniu.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 10 grudnia br. w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta (ul. 1 Maja 18) lub elektronicznie: gospodarka@bialogard.info. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych: tel. (94) 3579220, (94) 3579221.