Kapsuła czasu koszalińskiego Towarzystwa Przyjaciół dzieci została zdeponowana

TPD
Autor: Magda Wanowska-Miksa TPD- uroczystość zdeponowania kapsuły czasu

Kapsuła Czasu powstała z okazji 75-lecia koszalińskiego oddziału TPD. W kapsule znalazła się m. in. spisana historia TPD, kilka książek wydanych przez Towarzystwo w ciągu 75 lat. Podopieczni placówek TPD zamknęli w kapsule swoje marzenia, spisane w albumach, listach i na obrazkach. Dzisiaj odbyła się uroczystość, podczas której kapsułę umieszczono w miejscu, w którym spędzi następnych 25 lat.

Zazwyczaj kapsuły czasu znajdują swoje miejsce pod powierzchnią ziemi. Natomiast Kapsuła Czasu TPD dziś uroczyście została umieszczona w oknie budynku przy ul. Piłsudskiego, gdzie od 30 lat TPD ma swoją siedzibę.

Kapsuła powstała z okazji 75-lecia koszalińskiego oddziału TPD i zawiera w sobie spisaną historię Towarzystwa w celu przekazania jej kolejnym pokoleniom, które będą działały na rzecz dzieci. W kapsule znalazły się także m. in. Miesięcznik TPD „Świat Dziecka”, książki wydawane przez Towarzystwo w ciągu ostatnich 75 lat, liczne materiały przygotowane na jubileusz TPD, kartki pocztowe z muralami, które powstały w zeszłym roku na budynkach placówek TPD, pendrive z filmikami o koszalińskim TPD.

TPD
Autor: Magda Wanowska-Miksa Kapsuła Czasu TPD znalazła swoje miejsce w oknie na II piętrze budynku, gdzie od 30 lat TPD ma swoją siedzibę.

W kapsule znalazły się też liczne przesłania dla przyszłych pokoleń napisane przez urzędników, media, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, prezesa TPD Oddziału Okręgowego w Koszalinie Henryka Zabrockiego, a także podopiecznych placówek TPD. Dzieci zamknęły w kapsule swoje marzenia, spisane w albumach, listach i na obrazkach.

Podczas dzisiejszej uroczystości TPD wyraziło także apel o pomoc narodowi ukraińskiemu. Sami bezpłatnie przyjmują dzieci z Ukrainy do swoich placówek. Obecnie także zapewniają opiekę przedszkolną dziewiętnaściorgu dzieci, które przebywają wraz z mamami w akademiku koszalińskiej samochodówki.

Kapsuła Czasu TPD zostanie otwarta za 25 lat, w stulecie Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, a będzie to w 2046 roku.

Listen to "Uroczystość zdeponowania kapsuły czasu TPD" on Spreaker.