Mieszkańcy Słupska za poszerzeniem granic administracyjnych miasta

granice Słupsk
Autor: materiały prasowe Słupsk i sołectwa, które mogą zostać do niego przyłączone.

Mieszkańcy Słupska są za poszerzeniem granic administracyjnych miasta. Ponad 82 procent osób, biorących udział w konsultacjach społecznych opowiedziało się za włączeniem do obszaru miasta ościennych sołectw: Bierkowa, Włynkówka, Krępy Słupskiej, Płaszewka, Siemianic oraz Strzelina.

Za poszerzeniem granic Słupska zagłosowało 15 573 osoby, przeciw były 1 903 osoby, od głosu wstrzymało się 1 509 osób, a 757 głosów było nieważnych. W sumie w konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 19 tys. mieszkańców, co daje frekwencję na poziomie prawie 24 procent, a to znacznie wyższy wynik niż w innych miastach.

-Dla porównania pozbieraliśmy wyniki z kilku miast, które w ostatnich latach poszerzały się i tak w Opolu frekwencja w konsultacjach wyniosła 5,8 proc, w Koszalinie 2,4 proc., najwyższy wyniki na jaki trafiłam to Ostrołęka z frekwencją na poziomie 10,5 procent

-wylicza wiceprezydent Słupska Marta Makuch i dodaje, że wyniki konsultacji są bardzo ważne dla władz miasta.

-Słupszczanie bardzo wyraźnie opowiadają się za tym, że trzeba poszerzyć granice miasta. Jest to dla nas sygnał, aby dalej realizować uchwałę podjęta w grudniu przez Rade Miejską i dążyć do tego, aby Słupsk mógł się dalej rozwijać.

Listen to "Marta Makuch, wiceprezydent Słupska" on Spreaker.

Konsultacje społeczne w sprawie zmian granic administracyjnych Słupska przeprowadzono także w gminie Słupsk. Wzięło w nich udział ponad 14 tys. mieszkańców. Prawie 99 procent osób zagłosowało przeciw rozszerzeniu granic miasta.

-Rozumiem postawy ludzi i to, że każda zmiana budzi niepokój, poczucie zagrożenia i niechęć. Mam świadomość, że ta zmiana także takie uczucia wywołuje, ale jeszcze raz podkreślam, że poszerzenie granic nie jest przeciwko komuś, ale jest za mocniejszym regionem

-skomentowała prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Listen to "Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska" on Spreaker.

Ostateczną decyzję w sprawie zmian administracyjnych granic Słupska podejmie Rada Ministrów do końca czerwca. Jeśli będzie ona pozytywna dla miasta, od 2023 roku Bierkowo, Włynkówko, Krępa Słupska, Płaszewko, Siemianice oraz Strzelino będą już częścią Słupska.