Mieszkasz w Słupsku? Twój głos może zadecydować o rozwoju przestrzeni miejskiej

2022-06-09 16:12
Trawnik w trudnym miejscu
Autor: WWW.GEOPRODUCT.PL

Niewiele czasu zostało mieszkańcom Słupska, by zagłosować w programie „Nasza wspólna przestrzeń”. Chodzi o wybór, która z inwestycji w infrastrukturę czasu wolnego ma zostać zrealizowana. Mieszkańcy zgłosili 6 pomysłów. Głosowanie trwa tylko do 13 czerwca.

„Nasza wspólna przestrzeń” to program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Słupska. Jego celem jest tworzenie i rozwój terenów zielonych, parków, skwerów, ogólnodostępnych przestrzeni lub rewitalizacja już istniejących małych centrów życia społecznego. Od 14 marca do 3 kwietnia mieszkańcy składali do programu swoje wnioski, dotyczące zmian w przestrzeni miejskiej. Osoby przygotowujące zgłoszenie miały możliwość skorzystać z konsultacji z pracownikami Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz architektami, podczas warsztatów i spacerów badawczych organizowanych w trakcie naboru wniosków.

Wszystkie wnioski, zostały ocenie przez Panel Ekspertów, poprzez sprawdzenie możliwości realizacji zgłoszonych pomysłów, tj. wykonalności finansowej i technicznej zadania, stanu prawnego, zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności z planowanymi inwestycjami na przedmiotowym terenie. Z kilkunastu złożonych wniosków 6 otrzymało pozytywną ocenę i przeszło do etapu głosowania.

Mieszkańcy zaproponowali: gruntowny remont schodów zlokalizowanych na wzgórzu przy ul. Górnej, gdzie na szczycie skarpy utworzono by taras z widokiem na panoramę Słupska, zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Riedla i utworzenie sportowo-rekreacyjnego parku na osiedlu w Dzielnicy Zachód, remont oraz reorganizacja terenu zielonego u zbiegu ulic Piłsudskiego/Sobieskiego/Szczecińska przez przebudowę ciągów pieszych i budowę połączenia rowerowego między istniejącymi w okolicy ścieżkami. Kolejne zadania to zagospodarowanie zielenią i obiektami małej retencji międzynarodowego szlaku rowerowego R10 od wjazdu na wiadukt przy Al. 3 Maja, przez skrzyżowanie z ul Wolności i dalej ul. Kołłątaja do dworca PKP, mieszkańcy chcieliby też więcej zieleni na alei Wojska Polskiego oraz zagospodarować otoczenie obok zrewitalizowanych Bulwarów nad Słupią, czyli wału przy ul. Nullo oraz trawnika przy ul. Mostnika 8.

Każdy mieszkaniec może zagłosować na 3 inwestycje. Głosowanie trwa do 13 czerwca br. Głosować można za pomocą miejskiego portalu konsultacji społecznych slupsk.konsultacjejst.pl. Te projekty, które otrzymają największą liczbę głosów zostaną wybrane do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024. Limit środków na realizację zadań wynosi 1,5 mln zł.

Listen to "Justyna Pluta, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami i prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka" on Spreaker.