Oddział Kardiochirurgii ma powstać w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

2022-06-22 9:59
Szpital Wojewódzki w Koszalinie
Autor: Szpital Wojewódzki w Koszalinie zdjęcie ilustracyjne

Oddział Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej ma powstać w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Ma go prowadzić Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi, które wydzierżawi od koszalińskiego szpital potrzebne pomieszczenia.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie czeka na decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Liczę, że to kwestia najbliższego czasu i że decyzja będzie dla nas pozytywna. Zwłaszcza, że działalność ta wpisuje się w założenia „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”. Jak tylko dostaniemy zielone światło, wykonawca usług rozpocznie przygotowania, by uruchomić Oddział po wakacjach, jeszcze we wrześniu

– zapowiada Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

- To będzie jeden z nielicznych ośrodków w kraju, w którym kompleksowo będą leczeni pacjenci z problemami kardiologicznymi. Bez tego Oddziału tego rodzaju leczenie i skuteczna pomoc pacjentom kardiologicznym będzie mocno ograniczone, w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwe

– dodaje dyrektor.

Wykonawca został wybrany w drodze przetargu na dzierżawę pomieszczeń w szpitalnym kompleksie przy ul. Chałubińskiego w Koszalinie. To Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi – Medinet Sp. z o.o. Na przeprowadzenie procedury przetargowej i udostępnienie pomieszczeń Szpital uzyskał zgodę Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Wykonawca ma wziąć na siebie realizację usług w zakresie świadczeń kardiochirurgicznych, a także w zakresie chirurgii naczyniowej, która jakiś czas temu została w Szpitalu zawieszona z powodu braku kadry lekarskiej.

- Zespół lekarzy będzie działał pod przewodnictwem prof. Romualda Cichonia. Po stronie wykonawcy będzie zarówno zapewnienie kadry, jak i wyposażenie Oddziału Kardiochirurgii, np. umożliwiające krążenie pozaustrojowe. Szpital ze swojej strony udostępnia pomieszczenia oraz szereg usług niezbędnych do funkcjonowania Kardiochirurgii, jak np. dostęp do diagnostyki, czy bloku operacyjnego

– wyjaśnia dyrektor Andrzej Kondaszewski.

Choroby układu krążenia są wymieniane wśród najczęściej występujących przyczyn umieralności Polaków. W 2018 r. w województwie zachodniopomorskim odnotowano ogółem 18 557 zgonów, z czego z powodu chorób układu krążenia zmarło 8005 osób (43,1%). Wśród osób powyżej 65. roku życia choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią ponad 53% wszystkich zgonów. W 2020 r. średnia liczba operacji na 1 mln mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wyniosła 430, w Polsce - 506. Zdecydowanie więcej operacji kardiochirurgicznych przeprowadzono np. w województwie pomorskim -623, czy dolnośląskim -530.

- Istnieje pilna potrzeba poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób serca dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a zwłaszcza wschodniej części naszego województwa. Istotnym elementem w zapobieganiu konsekwencjom chorób układu krążenia i w dążeniu do spadku liczby zgonów, jest rozwój wczesnej diagnostyki schorzeń kardiologicznych i wprowadzenie nowoczesnych technik kardiologii inwazyjnej z możliwością świadczenia usług w zakresie zabiegów interwencyjnych oraz zabiegów hybrydowych

– mówi dyrektor Andrzej Kondaszewski.

Na Oddziale Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie od ok. 20 lat wykonywanych jest rocznie około 1650 koronarografii i 950 angioplastyk. Leczonych jest rocznie ok. 550-650 ostrych zespołów wieńcowych i ok. 250 pacjentów kierowanych jest do operacji kardiochirurgicznych. Najbliższy ośrodek, w którym wykonywane są te zabiegi znajduje się w oddalonym o ok. 180 km Szczecinie. W przypadku potrzeby pilnej interwencji kardiochirurgicznej (pęknięty tętniak rozwarstwiający aorty, ostra tamponada serca), to oznacza zbyt długi czas i wysoki koszt transportu, który musi być zabezpieczony w zespół reanimacyjny.

Dyrektor Kondaszewski podkreśla, że szpital czekają kolejne wyzwania:

- Mam na myśli zabiegi usuwania wieloletnich elektrod z serca, które wkrótce staną się konieczne u wielu pacjentów kardiologicznych. Nasz Oddział Kardiologii jest do tego merytorycznie i praktycznie przygotowany, jednakże bez zabezpieczenia kardiochirurgicznego na sali hybrydowej to nie będzie możliwe. Rozwój kardiologii interwencyjnej nie jest bowiem możliwy bez współdziałania zespołu lekarzy kardiologów, kardiochirurgów i sprawnie działającego Oddziału Kardiochirurgii.

Trendy epidemiologiczne wskazują, że liczba pacjentów kardiologicznych i kardiochirurgicznych będzie rosła. W zakresie powikłań pocovidowych, wstępne szacunki statystyczne pokazują, że zapotrzebowanie na porady kardiologiczne wzrośnie o 45%. Tym samym wzrośnie liczba pacjentów wymagających interwencji kardiochirurgicznej.

- Wychodząc naprzeciw tym prognozom, jak również mając na uwadze fakt, że dalszy rozwój Oddziału Kardiologii jest bezpośrednio związany z uruchomieniem i funkcjonowaniem Kardiochirurgii na terenie Szpitala, a przede wszystkim mając na uwadze dobro pacjentów i kompleksowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na obszarze Pomorza Środkowego, konieczne jest zabezpieczenie naszego regionu w te usługi. Działalność ta stanowiłaby integralną część zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Pomorza Środkowego oraz wsparłaby działalność Oddziału Kardiologii

– podkreśla dyrektor Kondaszewski.

Dyrektor Szpitala mówi też o kolejnych planach:

– Rozważamy uruchomienie w przyszłości Kardiochirurgii Dziecięcej, która jest również potrzebna w tej części województwa.