Policja z kamerami na mundurach. Będą rejestrować przebieg interwencji

2021-12-31 11:19
Koszalińscy policjanci zostali zaopatrzeni w indywidualne kamery
Autor: Materiały prasowe Koszalińscy policjanci zostali zaopatrzeni w indywidualne kamery

Urządzenia trafiły do funkcjonariuszy prewencji i drogówki Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Zapis ma rozstrzygać ewentualne wątpliwości, co do tego, czy działania policjantów były zgodne z prawem i procedurami, lub służyć jako dowód w kwestiach spornych. Kamery nagrywają również dźwięk, a policjanci nie mogą kasować nagrań.

Głównym celem wprowadzenia osobistych kamer na mundurach policjantów jest transparentność działań Policji, ochrona obywateli oraz ochrona prawna samych funkcjonariuszy. Przypinane do mundurów miniaturowe kamery mają rozwiązać nie tylko problem w zakresie zastrzeżeń co do pracy policjantów, ale także bezpodstawnych oskarżeń kierowanych wobec funkcjonariuszy.

Kamery będą zawieszone na mundurach funkcjonariuszy. Urządzenie nagrywa nie tylko obraz, ale również dźwięk. Nie jest to jednak zwykła kamera, ponieważ policjant nie ma możliwości kasowania lub edytowania nagrania. Po zakończeniu służby kamera trafia do specjalnej stacji dokującej, która automatycznie archiwizuje zarejestrowane dane i ładuje kamery.

Zapisy z kamer pozwolą rozstrzygać sporne sytuacje występujące podczas interwencji, będą również mogły zostać wykorzystane jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach.

LW