[RELACJA] Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie w Koszalinie

2022-11-14 15:44 Alicja Górska
Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie w Koszalinie
Autor: Alicja Górska Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie w Koszalinie

Około 350 osób z terenu całej diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej przybyło na doroczną Pielgrzymkę Ruchu Światło- Życie.

W murach seminarium duchownego w Koszalinie gościła młodzież oraz całe rodziny formujące się w tej wspólnocie. Mszy św. przewodniczył biskup diecezjalny Edward Dajczak. Ruch Światło- Życie to wspólnota, zrzeszająca w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej około pół tysiąca osób. 

„Zadbajcie o swoją wiarę, bo nie będziecie mogli się nią z nikim podzielić. To nie tylko nas z urzędu niepokoją, atakują, ale również dzisiaj nie wierzy się komuś, kto nie współbrzmi między słowami, które wypowiada, a tym kim jest. Trzeba uwiarygodnić sobą to, co się mówi”- apelował biskup diecezjalny Edward Dajczak do uczestników Diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu Światło- Życie.

W programie pielgrzymki były konferencje, spotkania w grupach, przyjęcie nowych członków do diakonii: ewangelizacji, modlitwy, wyzwolenia i komunikowania społecznego. Był też czas na tańce i rozmowy. Na zakończenie pielgrzymki sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem bpa Edwarda Dajczaka, a koncelebrowało ją kilkunastu kapłanów związanych z ruchem. 

Podczas Mszy św. ogłoszono nową parę rejonową. Po trzyletniej posłudze Iwony i Sylwestra Grudów ich zadania przejęli Anna i Jacek Todysowie.

Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie
Autor: Alicja Górska Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie każdego roku odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie
Listen to "Relacja z Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie w Koszalinie" on Spreaker.