Słupskie kamienice do remontu

Kamienica w Słupsku
Autor: www.facebook.com/RewitalizacjaSlupsk Kamienica przy ul. H. Kołłątaja 7 w Słupsku

W Słupsku wybrano dziesięć kamienic, na remont których wspólnoty mieszkaniowe otrzymają dofinansowanie. To w ramach pilotażowej edycji programu dotacyjnego, polegającego na udzielaniu wsparcia finansowego właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W czasie naboru wniosków do Wydziału Zarządzania Funduszami, odpowiedzialnego za realizację programu, wpłynęło 27 wniosków, z czego dwie oferty nie spełniły warunków formalnych, a 25 zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Zgodnie z warunkami przyznawania wsparcia określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku, podjętej 24 listopada 2021 r., maksymalna wartość wsparcia wynosi do 50% oszacowanej wartości prac modernizacyjnych, ale nie może to być więcej niż 100 tys. zł.

W tym roku na rewitalizacje kamienic początkowo miało zostać przeznaczone jedynie 300 tys. zł, jednak udało się zwiększyć tę kwotę do miliona, co pozwala na przyznanie maksymalnej kwoty dofinansowania na objęcie wsparciem aż 10 nieruchomości.

Na liście kamienic rekomendowanych do dofinansowania w tym roku w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji znalazły się budynki przy ulicach: H. Kołłątaja 7 i 9, Świętopełka 2, Deotymy 14, Wojska Polskiego 37, M. Konopnickiej 17, A. Łajming 4, L. Zamenhofa 4, Pl. Dąbrowskiego 4 oraz Stary Rynek 5.

-W ramach przewidzianych prac remontowych, każda z dofinansowanych nieruchomości oprócz wybranych części wspólnych, przejdzie także modernizację elewacji, co znacznie wpłynie na poprawę estetyki kamienic, terenu wokół nich, a także samego miasta

- mówi Paweł Krzemień, kierownik rewitalizacji miasta Słupska.

Wspólnoty, którym nie udało się w tym roku pozyskać dofinansowania oraz inni zainteresowani modernizacją nieruchomości mogą już pracować nad niezbędną dokumentacją i złożyć wniosek o dofinansowanie podczas kolejnych edycji Programu, który został opracowany na 10 lat.

Listen to "Paweł Krzemień, kierownik rewitalizacji miasta Słupska" on Spreaker.