Sprawne zarządzanie budżetem osobistym. Warsztaty dla młodzieży

2021-12-22 13:31
Warsztaty o przedsiębiorczości na Politechnice Koszalińskiej
Autor: pixaby Warsztaty o przedsiębiorczości na Politechnice Koszalińskiej

Politechnika Koszalińska jest jedną z 12 uczelni, która dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, zrealizuje projekt edukacyjny dotyczący zarządzania finansami osobistymi. W warsztatach wezmą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, z którymi współpracuje Politechnika Koszalińska.

Warsztaty zostaną przygotowane z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną m.in. aplikacje do zarządzania budżetem domowym (np. Moje finanse, Money Lover, NBP Portfel).

Uczestnicy będą także prowadzić rachunki maklerskie oraz analizować i interpretować sceny z filmów (np. amerykańskie komedie „Trading places", „Big short", brytyjski film biograficzny „Rogue trader", czy dramat „Margin call"). Celem będzie interpretacja akcji filmów językiem ekonomii i finansów.

Uczniowie będą mogli również wziąć udział w dwóch konkursach. Pierwszy  - „Jak zarządzamy budżetem w naszym gospodarstwie domowym”. Zadaniem uczestników będzie nagranie krótkiego filmu o zarządzaniu budżetem we własnym gospodarstwie domowym (celem jest włączenie w aktywność uczniów i ich rodziców).

W ramach drugiego konkursu - „Młody inwestor” uczniowie będą prowadzić rachunki inwestycyjne oraz opisywać realizowane strategie inwestycyjne. Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody.

Warsztaty prowadzone będą od stycznia do kwietnia 2022 r.