W Darłowie wracają strefy płatnego parkowania

2022-05-18 13:51
W Darłowie wracają strefy płatnego parkowania
Autor: Materiały prasowe W Darłowie wracają strefy płatnego parkowania

W związku z rozpoczynającym się sezonem letnim w mieście trzeba będzie płacić za parkowanie. Najwięcej stref płatnego parkowania jest w Darłówku Wschodnim i Zachodnim.

Parkingi płatne na terenie Gminy Miasto Darłowo funkcjonują w okresie letnim – tj. 1 czerwca 2022 r. - 31 sierpnia 2022 r. Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) funkcjonuje 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00. Płatne Parkingi Niestrzeżone (PPN) funkcjonują 7 dni w tygodniu – od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 - 23:00. Biuro obsługujące parkingi, działające w Darłówku Zachodnim przy ul. Kotwicznej 12 (tel. +48 661 415 310), czynne jest w poniedziałek w godz. 8.00 - 16:00, od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 16:00 oraz w soboty w godz. 10:00 - 14:00.

Płatne Parkingi Niestrzeżone (PPN)

Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (przy polu namiotowym)

Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (PIRS – Nabrzeże Portowe)

Ulica Chopina – Darłowo

Ulica Zamkowa – Darłowo

Ulica Rybacka – Darłówko Zachodnie

Ulica Nadmorska – Darłówko Zachodnie

Ulica Wilków Morskich – Darłówko Zachodnie

Ulica Słowiańska – Darłówko Wschodnie

Ulica Jagiellońska – Darłówko Wschodnie

Ulica Jana Pawła II – Darłówko Wschodnie (od Północnej – do Słowiańskiej)

Ulica Józefa Muchy – Darłówko Zachodnie

Ulica Kapitańska – Darłówko Zachodnie (od Zwycięstwa – do Marynarskiej)

Ulica Jachtowa – Darłówko Zachodnie

Ulica Plażowa – Darłówko Zachodnie

Ulica Kotwiczna – Darłówko Zachodnie

Ulica Żaglowa – Darłówko Zachodnie

Ulica Marynarska – Darłówko Zachodnie

Ulica Bosmańska – Darłówko Zachodnie

Ulica Admiralska – Darłówko Zachodnie

Płatne Parkingi Niestrzeżone (PPN)

za pierwszą godzinę - 4,00 zł

za druga godzinę - 4,80 zł

za trzecią godzinę - 5,70 zł

za czwartą i każdą następną godzinę - 4,00 zł

za cały dzień - 25,00 zł

abonament tygodniowy - 140,00 zł

abonament tygodniowy (autobus, samochód z przyczepą kempingową, kamper) - 250,00 zł

autobus, samochód z przyczepą kempingową, kamper - 50,00 zł / dzień

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN)

za pierwszą godzinę - 4,00 zł

za druga godzinę - 4,80 zł

za trzecią godzinę - 5,70 zł

za czwartą i każdą następną godzinę - 4,00 zł

za cały dzień - 25,00 zł

abonament tygodniowy (T) - 110,00 zł

abonament dla mieszkańca (M) - 100,00 zł

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania pobiera się opłatę dodatkową.

W Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do następnego dnia, licząc po dniu stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPPN, ulega ona pomniejszeniu do kwoty 50,00 zł.

Na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych (PPN) opłata dodatkowa wynosi 140,00 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do następnego dnia, licząc po dniu stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w PPN, ulega ona pomniejszeniu do kwoty 70,00 zł.

Opłatę dodatkową uiszcza się w oparciu o zawiadomienie wystawione przez służby kontrolujące, na wskazany w zawiadomieniu numer konta bankowego lub w Biurze SPPN/PPN.