W Koszalinie mówiono dziś o inicjatywie ustawodawczej "W obronie chrześcijan"

Konferencja Prasowa Solidarnej Polski
Autor: Magda Wanowska-Miksa Mateusz Wagemann i Beata Kempa o inicjatywie ustawodawczej "W obronie chrześcijan".

Przedstawiciele Solidarnej Polski mówili dziś w Koszalinie o, zainicjowanej przez partię, obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej zwanej "W obronie chrześcijan". Jest to inicjatywa, która ma doprowadzić do zmiany przepisów karnych, dotyczących ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce.

Zdaniem polityków Solidarnej Polski, obecnie obowiązujące w Polsce Przepisy Kodeksu Karnego w kwestii ochrony wolności sumienia i wyznania są przestarzałe i nieskuteczne. Osobie, która zakłócała nabożeństwo religijne, czy dokonała ataku wandalizmu w miejscu kultu religijnego trzeba udowodnić, że uczyniła to „złośliwie”, aby poniosła konsekwencje. W innym przypadku potrzebna jest grupy wiernych, która zgłosi do prokuratury zawiadomienie o obrazie uczuć religijnych. Politycy chcą to zmienić.

-Tam jest zupełna zmiana filozofii, jeśli chodzi o kwestię dochodzenia do winy sprawcy takich czynów. Dzisiaj powinien liczyć się sam fakt. To jest oczywiste, że akty wandalizmu powinny być potępione i prawo powinno mieć charakter w tej materii jasny, zrozumiały i odstraszający, a dochodzenie być krótkie i zdecydowane

-mówiła dziś w Koszalinie europosłanka Beata Kempa.

-Propozycja legislacyjna dotyczy zmiany artykułu 195 i 196 Kodeksu Karnego

-uściślił Mateusz Wagemann - wicewojewoda zachodniopomorski. Wymiar kar za profanację czy zakłócanie obrzędów religijnych miałby pozostać bez zmian. Dalej byłaby to kara dwóch lat pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub kara grzywny.

Pod inicjatywą ustawodawczą "W obronie chrześcijan" obecnie zbierane są podpisy. We wrześniu wraz z projektem ustawy mają trafić do sejmu. Inicjatywę podpisało już 75 tys. obywateli, a wymaganych do złożenia projektu jest 100 tys. podpisów. Podpis można złożyć wyłącznie w formie tradycyjnej. Szczegóły na stronie www.wobroniechrzescijan.pl

Listen to "Mateusz Wagemann i Beata Kempa o inicjatywie ustawodawczej "W obronie chrześcijan"" on Spreaker.