W Słupsku rusza rekrutacja do miejskich żłobków i przedszkoli

2022-05-06 15:59
przedszkolaki
Autor: pixabay

9 maja rusza rekrutacja do miejskich żłobków i przedszkoli w Słupsku. Pierwszeństwo do opieki będą miały dzieci rodziców, którzy mieszkają i płacą podatki w Słupsku.

Miejsc w przedszkolach powinno wystarczyć dla wszystkich dzieci. Miejskie placówki dysponują ponad 623 miejscami dla nowych chętnych, z czego 12 przeznaczonych jest dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Do tego około 200 wolnych miejsc oferują przedszkola niepubliczne, które są dotowane przez miasto Słupsk. Formularz rekrutacyjny rodzice mogą złożyć przez specjalną aplikację NABO. Tam także znajdą informacje na temat innych kryteriów, które zdecydują o przyjęciu dziecka do przedszkola. Rekrutacja trwa do 22 maja.

Ważną informacją dla rodziców, którzy nadal chcą korzystać z wychowania przedszkolnego dla swoich dzieci w dotychczasowych placówkach jest to, że od 2 maja br. powinni składać deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego u dyrektorów przedszkoli. Deklaracje są dostępne w przedszkolach.

Dla 6-latków rozpoczynających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, które będą korzystać z edukacji przedszkolnej przez 5 godzin dziennie, zostaną uruchomione oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Rekrutacja do miejskich żłobków także startuje 9 maja i potrwa do 23 maja. Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia i nie skończyły 3 lat, licząc wg roku urodzenia. Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w 2020, 2021 i 2022 roku i odbywa się w trzech placówkach: Żłobku nr 1 przy ul. Gen. Andersa 4 (tel 59 842 67 49), żłobku nr 2 przy ul. 3- go Maja 78 (tel. 59 842 67 22) oraz w żłobek nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 (tel. 842 67 67).

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie w wybranym żłobku karty zgłoszenia dziecka do żłobka. Karta będzie dostępna od 9 maja w placówkach żłobkowych oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich http://zlobkislupsk.mojbip.pl. Istnieje możliwość złożenia karty przyjęcia dziecka do żłobka także przez platformę e-PUAP.

Informację o dzieciach przyjętych do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku na rok 2022/2023 będzie można uzyskać od 14 czerwca telefonicznie. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, którzy kartę zgłoszenia dziecka do żłobka złożą przez platformę e-PUAP, tą samą drogą zostaną powiadomieni o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do żłobka.

Listen to "Marta Makuch, wiceprezydent Słupska o rekrutacji do żłobków i przedszkoli" on Spreaker.