W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ustce dostępna będzie wentylacja mechaniczna

2023-02-21 17:38
Sprzęt do wentylacji mechanicznej
Autor: Szpital Specjalistyczny w Słupsku zdjęcie ilustracyjne

Wentylacja mechaniczna umożliwia pacjentom z niewydolnością oddechową prawidłowe oddychanie przy użyciu aparatury medycznej, czyli respiratora. Czasami jego zastosowanie jest niezbędne. Dlatego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku rozszerzył swój zakres świadczeń, w należącym do szpitala Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Ustce, o mechaniczne wspomaganie oddychania.

Ten rodzaj opieki przeznaczony jest dla pacjentów niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, ale wymagających zastosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora oraz zapewnienie całodobowej opieki.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie wyposażony jest w sprzęt leczniczy i pielęgnacyjny, m. in. respiratory, kardiomonitory, ssaki elektryczne, łóżka z regulacją wysokości, profesjonalne materace przeciwodleżynowe, defibrylatory, pompy żywieniowe, pompy infuzyjne, sprzęt rehabilitacyjny, podnośniki do przewozu chorych. Nad bezpieczeństwem opieki pacjentów czuwa zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii, neurologii, chorób płuc, rehabilitacji oraz pielęgniarki anestezjologiczne i zespół pomocniczy.

Realizacja świadczeń wentylacji mechanicznej w słupskim szpitalu prowadzona jest w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa obowiązuje od 2023 r. do końca 2027 r. Zarząd szpitala podpisał umowę na 4 łóżka.

- Wprowadzenie możliwości przyjmowania pacjentów z koniecznością wspomagania wentylacją mechaniczną w naszym Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym to kolejny krok w procesie powiększania naszej oferty dla mieszkańców regionu

– mówi Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

- Dzięki możliwości korzystania z respiratora w placówce opiekuńczej w znacznym stopniu ułatwiamy osobom chorym powrót do funkcjonowania w bardziej naturalnym środowisku, zbliżonym do warunków domowych, likwidując konieczność długotrwałego pobytu w szpitalu

– zaznacza Anetta Barna- Feszak, wiceprezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta w celu wentylacji mechanicznej dostępne są na stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakładce Oddziały w sekcji Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Kontaktować się można też telefonicznie pod numerem 59 81 54 227.