Zakład Aktywności Zawodowej Feniks w Karlinie otwarty

ZAZ Karlino
Autor: materiały prasowe

W zakładzie – ekologicznej i nowoczesnej pralni znalazło zatrudnienie 25 osób niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i Koszalina.

Osoby te są poddawane rehabilitacji społeczno-zawodowej pod opieką psychologa, pielęgniarki, asystentów i rehabilitantów. Przypomnijmy, w lipcu 2021 Zakład Aktywności Zawodowej Feniks w Karlinie otrzymał dofinansowanie ze środków PEFRON w kwocie 1 250 000 zł i środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 64 000 zł na dofinansowanie kosztów utworzenia i działania placówki. Ponadto Spółdzielnia Socjalna Feniks realizuje projekt "Zaznaj Aktywności - utworzenie ZAZ w Karlinie”, który jest dofinansowany z RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Zakłady aktywności zawodowej to główne miejsca pracy osób z niepełnosprawnością. W województwie zachodniopomorskich działa ich 10, oferując szeroki wachlarz usług od gastronomicznych, przez utrzymanie zieleni i prace stolarskie, po prowadzenie myjni samochodowej.

– ZAZ-y stwarzają osobom z niepełnosprawnością możliwość pełnego uczestnictwa w życiu. To nie tylko miejsce pracy, ale i możliwość uczestnictwa w rehabilitacji. Umiejętność połączenia działalności gospodarczej z takim wymiarem społecznym ma ogromne znaczenie. Nie zapominajmy o tych miejscach zwłaszcza w czasie pandemii. To naprawdę sprawdzeni partnerzy – podkreśla Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

otwarcie ZAZu
Autor: materiały prasowe

Nowo otwarta placówka w Karlinie oferuje przede wszystkim usługi w nowoczesnej, ekologicznej pralni. W ZAZ-ie zatrudnionych jest 25 osób z niepełnosprawnością, których w codziennej pracy wspierają asystenci. Przygotowania do otwarcia ZAZ-u trwały kilka lat. Aby placówka mogła powstać najpierw spółdzielnia socjalna „Feniks” z Białogardu pozyskała od gminy lokal o powierzchni 630 m2 przy ul. Szczecińskiej, a następnie sięgnęła po środki unijne w wysokości ok. 2,5 mln zł na modernizację i adaptację obiektu. Prace remontowe w budynku oszacowano na niecałe 4 mln zł.

Ponadto Spółdzielnia Socjalna „Feniks” pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2,3 mln zł. W ramach projektu utworzono struktury organizacyjne i lokalowe. Część środków przeznaczono na wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach projektu uruchomiono dwie pracownie: pralnię i pakowalnię. Zakupiono m.in. pralnico-wirówki, magiel prasowy oraz suszarki bębnowe. Wyposażone zostały także pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne i pracownie zawodowe. Działa też kuchnia, w której pracownicy uczą się samodzielności.

Równocześnie, wraz z trwaniem prac modernizacyjnych, prowadzone były działania aktywizacyjne uczestników projektu. Odbywały się zajęcia z treningu umiejętności społecznych czy treningu ekonomicznego z zakresu gospodarowania budżetem domowych. Osoby z niepełnosprawnością mogą też liczyć na wsparcie specjalistów. Dla każdego z uczestników zaplanowano zajęcia z doradcą zawodowym. Na ich podstawie tworzone są indywidualne plany działania, które są punktem wyjścia do dalszej pracy.

Obecnie w dziesięciu zachodniopomorskich zakładach aktywności zatrudnionych jest ponad 700 osób z niepełnosprawnością. Organizatorem placówki w Karlinie jest spółdzielnia socjalna „Feniks” z Białogardu.