Zmiana rektora w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Powód?

2023-05-03 21:45 Alicja Górska
Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie
Autor: koszalin.gosc.pl Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie

Tę posługę przez ponad trzy lata, po tragicznej śmierci ks. dr. Wojciecha Wójtowicza, pełnił ks. dr Jarosław Kwiecień. Kto będzie jego następcą? Skąd ta zmiana?

Ks. dr Jarosław Kwiecień był rektorem w WSD ponad trzy lata. Wcześniej był tam wychowawcą kleryków i wykładowcą. We wrześniu wyjedzie na pięć lat na misje do diecezji Argyll and the Isles w Szkocji.

ks. dr Jarosław Kwiecień, obecny rektor w WSD w Koszalinie
Autor: arch. Radia Plus/Alicja Górska ks. dr Jarosław Kwiecień, obecny rektor w WSD w Koszalinie

Nowym rektorem od kolejnego roku akademickiego będzie ks. dr Radosław Suchorab, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinku, jednocześnie organizator roku propedeutycznego oraz wykładowca teologii duchowości. Ks. Suchorab pochodzi z Sianowa. Ma 47 lat. Studia specjalistyczne ukończył na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

ks. dr Radosław Suchorab, od września nowy rektor w WSD w Koszalinie
Autor: arch. Radia Plus/Alicja Górska ks. dr Radosław Suchorab, od września nowy rektor w WSD w Koszalinie

Aktualnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie formację odbywa 22 kleryków. Dodatkowo na roku propedeutycznym w Szczecinku jest 4 alumnów.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie trwają teraz intensywne przygotowania do święceń prezbiteratu i diakonatu. Czterech diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu 20 maja o godz. 11.00 w koszalińskiej katedrze. Sakramentu udzieli im bp diecezjalny Zbigniew Zieliński.

Dwa tygodnie później odbędą się święcenia diakonatu. Uroczystość rozpocznie się 3 czerwca o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bobolicach. Ten sakrament przyjmie trzech alumnów, a udzieli go bp pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztof Zadarko.