Znamy wyniki głosowania w słupskim konkursie Nasza Wspólna Przestrzeń

2022-06-23 17:07
Aleja Wojska Polskiego w Słupsku
Autor: https://www.facebook.com/MiastoSlupsk Aleja Wojska Polskiego w Słupsku ma szansę zyskać nowe, bardziej zielone oblicze.

Sportowo-rekreacyjny park przy Riedla, Schody widokowe oraz Zielona aleja Wojska Polskiego- to trzy projekty, które zdobyły najwięcej głosów mieszkańców Słupska w konkursie Nasza Wspólna Przestrzeń. Mają one szanse być zrealizowane w ciągu dwóch kolejnych lat.

„Nasza Wspólna Przestrzeń” to program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Słupska. W głosowaniu wzięło udział ponad 4 tys. słupszczan. Trzy projekty, które otrzymały najwięcej głosów mają szanse być zrealizowane w ciągu dwóch kolejnych lat, ze środków pochodzących z rekompensat za tarczę antyrakietową w wysokości 1,5 mln zł.

Największą liczbę głosów uzyskało zadania pn. Sportowo-rekreacyjny park przy Riedla.

Przedsięwzięcie zakłada budowę przy ul. Riedla wielofunkcyjnego boiska z bezpieczną nawierzchnią, przeznaczonego do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, oraz strefy streetworkout - z kalistenikami, umożliwiającymi trening z wykorzystaniem masy własnego ciała. Niezagospodarowany obecnie pas dzikiej zieleni zostanie uporządkowany, powstaną ścieżki spacerowe, pojawia się ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i stoły do gier na świeżym powietrzu.

Dodatkowym atutem projektu jest planowany ogródek deszczowy wraz z nasadzeniami krzewów i drzew, który tworząc estetyczną formę zieleni parkowej jednocześnie ma zatrzymać części wody opadowej w miejscu jej powstania, co wpłynie pozytywnie na cały obszar miasta. W celu stworzenia zielonej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i zwierzętom planowane jest umieszczenie w parku budek lęgowych dla ptaków.

Zagospodarowanie zaniedbanej działki podniesie walory estetyczne Dzielnicy Zachód, a infrastruktura sportowa przyczyni się do aktywnego wypoczynku całych rodzin oraz integracji lokalnej społeczności.

Sporo głosów słupszczan zdobył projekt dotyczący schodów widokowych na wzgórzu przy ul. Górnej. Przez wiele lat miejsce to nie było poddawane żadnym pracom renowacyjnym. Konstrukcja schodów poddała się oddziaływaniu warunków atmosferycznych i niszczycielskim działaniom wandalizmu. Okoliczna zieleń jest zaniedbana, brakuje elementów małej architektury.

Przedsięwzięcie polegać będzie na gruntownym remoncie schodów, uporządkowaniu i ponownym zagospodarowaniu przyległego terenu, budowie oświetlenia oraz montażu ławek i koszy na śmieci. Istniejąca zieleń zostanie uzupełniona o rodzime gatunki roślin, które poprawią estetykę okolicy i zachęcą do spacerów. Na szczycie skarpy zostanie utworzony taras z widokiem na panoramę Słupska. Remont schodów i ponowne zagospodarowanie terenu ma na celu przywrócenie tego miejsca mieszkańcom, by chętnie spędzali tam wolny czas z rodziną i znajomymi.

Na podium znalazł się także projekt „ Zielona aleja Wojska Polskiego”. Ulica Wojska Polskiego została zaprojektowana bez uwzględnienia zachodzących na świecie zmian klimatycznych i posiada niewiele powierzchni biologicznie czynnej pochłaniającej wodę opadową. Zakres zadania obejmuje zdjęcie części nawierzchni kostki brukowej i płyt chodnikowych biegnących przy pasie ulicy w kwartałach pomiędzy drzewami oraz nasadzenie ich ozdobną roślinnością. Wprowadzenie zieleni umożliwi częściowe odizolowanie osób korzystających z alei spacerowej od ruchu samochodowego i umożliwi rewaloryzację przestrzeni zgodną z polityką przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Zielony deptak stanie się dla mieszkańców oraz turystów wizualnie atrakcyjną przestrzenią, w której miło będzie spędzać czas.

Do realizacji zwycięskich projektów miasto Słupsk będzie musiało dołożyć ze swojego budżetu około 20 procent kosztów.

Listen to "Paweł Krzemień, Kierownik Referatu Rewitalizacji w słupskim magistracie" on Spreaker.