100-lecie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Piaskach Wielkich

2023-09-25 8:29
100-lecie parafii
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

– Myśli Boże wykraczają ponad myśli ludzkie i logika Bożego zbawienia staje w poprzek naszej codziennej logice, którą próbujemy się kierować – mówił abp Marek Jędraszewski w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Piaskach Wielkich, która obchodzi 100-lecie istnienia.

– Choć nasza świątynia jest zbudowana na Piaskach trwa, bo gromadzi tu wspólnotę, która swą wiarę zbudowała na skale, którą jest Chrystus – mówił na początku uroczystości proboszcz ks. Wiesław Czubernat.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że źródłem rozejścia się myślenia Boga i ludzi było odejście pierwszych rodziców od Stwórcy, a skutki grzechu pierworodnego ciągle trwają w człowieku, co wyrażone zostało przez Izajasza “myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami”. Komentując przypowieść o robotnikach w winnicy arcybiskup wskazał na różnicę między Bożą a ludzką logiką. Zauważył, że każdy wierzący w momencie chrztu “umówił” się z Bogiem w sprawie zbawienia. I każdy – niezależnie od tego, jak długo będzie żył, jak wiele wysiłku będzie musiał w to włożyć, otrzyma taką samą zapłatę za swoją wierność – zbawienie. W tym kontekście wskazał na przykład Matki Bożej, której “myśli zawsze były myślami Bożymi” oraz innych świętych, którzy zmagali się podejmując w ciągu swojego życia liczne próby wiary. Przywołał też rodzinę Ulmów beatyfikowaną dwa tygodnie temu – w chwili męczeństwa małżonkowie mieli kilkadziesiąt lat, a ich dzieci po kilka, a najmłodsze dopiero się rodziło. – Wszyscy cieszą się tą samą chwałą u Boga i otoczeni są tą samą czcią przez wiernych Kościoła katolickiego. Myśli Boże wykraczają ponad myśli ludzkie i logika Bożego zbawienia staje w poprzek naszej codziennej logice, którą próbujemy się kierować – mówił metropolita krakowski zaznaczając, że całe dzieje Kościoła to ciągłe nauczanie ludzi, by odchodzili od logiki tego świata, a przyjmowali logikę Ewangelii, która wyznacza zupełnie inne sposoby wartościowania ludzkiego życia i przyszłości.

Arcybiskup przypomniał, że parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach Wielkich została erygowana dekretem bp. Adama Stefana Sapiehy 15 lipca 1923 r. a cztery lata później nową świątynię konsekrował bp Stanisław Rospond. Metropolita zwrócił uwagę, że kościół był wznoszony, gdy na świecie do głosu dochodziły totalitaryzmy hitlerowski i bolszewicki, które chciały narzucić ludziom swoją logikę życia, myślenia i postępowania. – Logika hitlerowców to rasizm, Holocaust, eliminowanie inteligencji polskiej i sprowadzanie Polaków do roli niewolników. Logika bolszewicka to walka z Bogiem za wszelką cenę w imię tak zwanego naukowego światopoglądu, to budowanie “świetlanego jutra” na grobach milionów mordowanych z całą świadomością ludzi wielu narodów – mówił arcybiskup przypominając, że Niemcy usunęli dwa dzwony z wieży, by nie wzywały na modlitwę, nie przypominały o Bogu i nie dawały nadziei. Dopiero po wojnie, staraniem ówczesnych parafian, na wieżę wróciły dwa dzwony: „Matka Boża Królowa Polski” i „św. Jan Chrzciciel”.

Rozważając stuletnią historię parafii w Piaskach Wielkich abp Marek Jędraszewski wspominał kolejnych proboszczów począwszy od budowniczego kościoła ks. Antoniego Sypowskiego. Zwrócił uwagę na obecność na terenie parafii klasztorów mniszek klarysek kapucynek i sióstr pallotynek oraz na zaangażowanie i modlitwę Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego i 25 róż różańcowych.

Arcybiskup przypomniał, że w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach Wielkich dwukrotnie był kard. Karol Wojtyła. 50 lat temu świętował złoty jubileusz istnienia parafii. – Staje przed nami jako człowiek, który zakorzeniony w modlitwie i oddaniu Matce Najświętszej jako “totus Tuus”, szukał takich dróg myślenia i postępowania, by jego życie było prawdziwie Boże a nie ludzkie – mówił metropolita krakowski zaznaczając, że to z tego wynikała jego odwaga i bezkompromisowość w nawoływaniu świata do otwarcia drzwi Chrystusowi. – Staje przed nami jako wzór człowieka, który nie tylko wołał, aby otwierać Chrystusowi drzwi naszych serc, systemów politycznych, społecznych, ekonomicznych. On nie tylko wołał, on taki był, on taki się stawał każdego dnia, każdej godziny swojego życia – dodawał arcybiskup zachęcając do dziękczynienia za obecność kard. Wojtyły w świątyni na Piaskach Wielkich i apelował o odwagę myślenia i życia na wzór św. Jana Pawła II.