Abp Marek Jędraszewski: każde kłamstwo zostanie zwyciężone

2022-04-10 13:28
Niedziela Palmowa na Wawelu.
Autor: pixabay

Każde kłamstwo – czy to będzie kłamstwo katyńskie, czy smoleńskie, czy teraz dotyczące Ukrainy – zostanie zwyciężone, bo są, Bogu dzięki, „ludzie i narody, które potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – wybrać wolność i obronić prawdę” – mówił abp Marek Jędraszewski podczas liturgii Niedzieli Palmowej w katedrze na Wawelu.

Abp Marek Jędraszewski w czasie homilii podkreślił, że kluczem do zrozumienia liturgii Słowa w Niedzielę Palmową jest rozmowa Chrystusa z Nikodemem, w czasie której Jezus mówi: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego” (J 3, 16-18). – Bóg umiłował świat – dał Swego Syna. Syn umiłował świat spełniając wolę Ojca aż do końca, ofiarując się za ludzi po to, aby mogli stać się na nowo Bożymi dziećmi – mówił metropolita krakowski.

Arcybiskup zaznaczył, że jeśli człowiek wyrzeknie się prawdy, albo w chwili próby ulęknie się, to „będą wołać kamienie”. Metropolita przywołał w tym kontekście słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które miał wypowiedzieć 10 kwietnia 2010 r. w Katyniu: „Katyń i kłamstwo katyńskie stały się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruły relacje między Polakami i Rosjanami. Nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi nienawiść i złość. Dlatego potrzeba nam prawdy. (…) Zbrodnia Katyńska już zawsze będzie przypominać o groźbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów. O sile kłamstwa. Będzie jednak także świadectwem tego, że ludzie i narody potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – wybrać wolność i obronić prawdę”.

Odwołując się do wydarzeń sprzed dwunastu lat arcybiskup zwrócił uwagę na „kłamstwo smoleńskie”, które dzieli i nie pozwala na pojednanie w narodzie. Zaznaczył, że to kłamstwo trwa do dziś i są siły, którym ciągle zależy, żeby „nasze pokolenie” nie dowiedziało się o tym, co się tam wydarzyło.

Metropolita stwierdził, że aktualnie mamy do czynienia z kłamstwem w sprawie wojny w Ukrainie, gdzie próbuje się ukryć prawdę o ewidentnych zbrodniach.