Abp Marek Jędraszewski w Brzeziu: Chrystusowy Kościół jest święty, szczęśliwy i wspaniały

2024-06-25 8:27
brzezie jedraszewski
Autor: Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej

- Dziękujemy Bogu za to wydarzenie sprzed pół wieku i prosimy podczas Eucharystii, by odnowiło się w nas - na przekór temu światu, który nie chce na Kościół patrzeć z życzliwością - poczucie kim jesteśmy w Kościele świętym, szczęśliwym i wspaniałym – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. z okazji 50-lecia konsekracji kościoła Przemienienia Pańskiego w Brzeziu.

– Kiedy w każdą niedzielę wyznajemy naszą wiarę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół, jest to wyznanie, któremu trzeba dopełnienia w przeżyciu takiej, jak dzisiejsza uroczystość. Oto jesteś z nami jako jeden spośród tych, których Bóg sam wybrał na następcę apostołów Chrystusa – mówił na początku Eucharystii ks. Piotr Grzesik, proboszcz parafii.

W homilii metropolita wskazał na pytania pojawiające się w liturgii słowa: kim jest Bóg, kim Chrystus, a kim chrześcijanin. Bóg w rozmowie z Hiobem sam mówił o swej wielkości i o tym, jak jest niepojęty, a Chrystus uciszył burzę i uspokoił ludzkie serca. Chrześcijanin według św. Pawła żyje dla Jezusa, a miłość ta przynagla go do miłości Boga i bliźniego. Jako nowe stworzenie, chrześcijanin w Panu odnajduje jakość życia, odrzucając stare obyczaje.

Arcybiskup przypomniał historyczne okoliczności konsekracji kościoła, dokonanej przed pięćdziesięciu laty przez kard. Karola Wojtyłę. Były to czasy, gdy Kościół sprzeciwiał się ateistycznym ideologiom, głosząc prawdę o Bogu, który jest źródłem istnienia i celem życia. – Wtedy miłość, której nauczał, którą głosił i której domagał się Chrystus, była znakiem sprzeciwu, dlatego że system komunistyczny opierał się na walce klas, walce człowieka z człowiekiem – zaznaczył arcybiskup i dodał, że dla kard. Wojtyły motorem postępu nie była walka, lecz miłość miłosierna i przebaczająca, o której nauczał sam Zbawiciel. W latach 70. przyszły papież mówił także, kim jest człowiek, wskazując na wagę sumienia. Gdy cztery lata później został wybrany na następcę św. Piotra, wołał, by otworzyć drzwi Chrystusowi.

W czasie konsekracji kościoła w Brzeziu kardynał dawał cztery odpowiedzi na pytania, które stawia liturgia Słowa. Bóg jest niepojęty, ale chce, by na świecie były miejsca święte i oddane tylko Jemu. – Świątynia to święte miejsce poświęcone Bogu, w którym człowiek może, słuchając słowa Bożego i przyjmując sakramenty, otwierać sobie dzięki Bożej łasce drogę do nieba – zaznaczył abp Marek Jędraszewski.

Stwierdził, że świątynia daje także odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus Chrystus. Ambona mówi o Nim jako o Prawdzie, ponieważ Zbawiciel jest największym objawieniem, kim jest Bóg. Ołtarz to pamiątka ofiary złożonej przez Syna Bożego dla zbawienia świata i stół, z którego On karmi lud swym ciałem i krwią. Życie każdego chrześcijanina rozpoczyna się przy chrzcielnicy. – Chrystus – nowy Adam – obmył nas w wodach Jordanu, które wypływają w każdej chrzcielnicy po to, aby otwierało się dla nas niebo. Chodzi o to, byśmy ten święty moment otwarcia się nieba przedłużali mocą Chrystusowej łaski aż do końca naszych dni – podkreślił metropolita i wskazał również na konfesjonał, w którym ludzie wyznają swe grzechy i proszą Pana o łaski i siły.

Przypomniał, że podczas wspólnotowej Mszy św. w niedzielę wierni uwielbiają Boga za dzieło stworzenia, zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i zesłanie Ducha Świętego. – Rozproszeni w naszych zajęciach, mieszkający w naszych domach, przynajmniej raz w tygodniu spotykamy się razem, by wielbić Boga i dziękować Mu za nieskończone dzieła Jego łaski i prosić, by rozpoczynający się tydzień upłynął pod Jego opatrznością, przy Jego pomocy i wsparciu – powiedział arcybiskup.

Zaznaczył także, że w modlitwie konsekracyjnej są wymieniane trzy cechy Kościoła. Jest on świętą, wybraną winnicą Pana, obejmującą cały świat. Mocą krzyża podnosi swe słabe dzieci i wprowadza je do chwały Królestwa niebieskiego. Kościół jest szczęśliwym mieszkaniem Boga z ludźmi i przybytkiem zbudowanym na fundamencie apostołów, a jego kamieniem węgielnym jest sam Jezus. Kościół jest wspaniały, ponieważ jest miastem położonym na górze, które wszyscy widzą i wskazuje na Baranka – światłość zbawionych.

– Dziękujemy Bogu za to wydarzenie sprzed pół wieku i prosimy podczas Eucharystii, by odnowiło się w nas – na przekór temu światu, który nie chce na Kościół patrzeć z życzliwością – poczucie kim jesteśmy w Kościele świętym, szczęśliwym i wspaniałym – dodał metropolita.

Na zakończenie arcybiskup podziękował za zaproszenie na tę uroczystość. – Życzę wam, by ten kościół wciąż was jednoczył ze sobą we wspólnym wysławianiu Boga na wysokościach – powiedział.