Biskupi o katechezie, synodzie i 25. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Zakopanem

2022-06-07 21:25
Obrady 392 Zebrania Planernego KEP
Autor: Flickr Obrady 392 Zebrania Planernego KEP

Katecheza, synod o synodalności, kończący się Rok Rodziny Amoris laetitia oraz 25. rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Zakopanem – były głównymi tematami 392. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 6-7 czerwca br. w Zakopanem.

Głównym tematem obrad zebrania plenarnego była katecheza. Biskupi podkreślili konieczność ożywienia katechezy parafialnej i ewangelizacyjnej, która daje możliwość doświadczenia wiary, modlitwy i wspólnoty Kościoła. Przyznali, że w tym kontekście nadzieję budzi katecheza przedsakramentalna oraz podjęte przygotowania do wprowadzenia posługi katechistów i animatorów grup duszpasterskich. „Apel o katechezę parafialną nie oznacza jednak rezygnacji z lekcji religii w szkole. Katecheza w parafii i lekcje religii stanowią bowiem dwie rzeczywistości wzajemnie się uzupełniające” – napisali biskupi. „Dzięki obecności religii w szkołach Kościół ma możliwość dotarcia z orędziem Ewangelii do szerszej grupy dzieci i młodzieży” – podkreślili biskupi w komunikacie.

W kwestii diecezjalnego etapu synodu o synodalności, biskupi podziękowali wszystkim, którzy aktywnie i twórczo zaangażowali się w prace synodalne. „Spotkania te pozwoliły m.in. na lepsze wzajemne poznanie się uczestniczących w nich osób oraz przedstawienie nowych, cennych inicjatyw” – czytamy w komunikacie. Synteza ogólnokrajowa zostanie opracowana w oparciu o dane diecezjalne oraz wytyczne Stolicy Apostolskiej.

Podsumowując kończący się Rok Rodziny Amoris laetitia, biskupi zaapelowali do duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich w Polsce o włączenie się w przeżywanie X Światowego Spotkania Rodzin z Ojcem Świętym Franciszkiem, które odbędzie się w Rzymie od 22 do 26 czerwca br. „Będzie to czas szczególnej modlitwy za małżeństwa i rodziny oraz składania świadectwa o wartości życia małżeńskiego i rodzinnego” – napisali biskupi w komunikacie.

Nawiązując do trwającej wojny w Ukrainie, biskupi podziękowali Polakom za pomoc okazywaną uchodźcom wojennym oraz poprosili, „by nie ustawać w pomocy i w okazywaniu szczodrości wobec wciąż cierpiących naszych sióstr i braci, bo bez niej wielu z nich nie będzie mogło przetrwać”.

Biskupi wysłuchali także sprawozdania delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży na temat szkoleń prowadzonych przez Centrum Ochrony Dziecka dla delegatów, duszpasterzy, kuratorów i osób odpowiedzialnych za prewencję. „Podkreślono konieczność dalszej współpracy w trosce o osoby skrzywdzone i skuteczność prowadzonych postępowań” – czytamy w komunikacie.

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbyło się w 25. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Zakopanem oraz złożonego w jego obecności hołdu górali. U stóp krzyża na Giewoncie, „biskupi prosili świętego Papieża Polaka o wstawiennictwo w trudnych sprawach naszej Ojczyzny i polecili jego orędownictwu u Boga wszystkich Rodaków w kraju i za granicą”.