Bł. Aniela Salawa patronką Gminy Siepraw

2022-09-12 8:24
salawa
Autor: wikipedia.org

W roku setnej rocznicy śmierci bł. Aniela Salwa została ogłoszona patronką Gminy Siepraw, z której pochodziła. Uroczystościom w liturgiczne wspomnienie polskiej mistyczki, tercjarki franciszkańskiej i służącej przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na podobny sposób, w jaki św. Paweł pisząc list do Tymoteusza i Maryja w Magnificat oddają chwałę Bogu, bo doświadczyli miłosierdzia, bo „wiedzą, z jakich niskości wydobył ich Bóg, by sławiły ich kolejne pokolenia chrześcijan”.

Odwołując się do Bożego planu zbawienia zrealizowanego w Jezusie Chrystusie, metropolita krakowski wskazał na rozwój polskiej państwowości związany z chrystianizacją i naznaczenie konkretnych regionów życiem i działalnością świętych. W tym kontekście wskazał na bł. Anielę Salawę, która w setną rocznicę śmierci została ogłoszona patronką Gminy Siepraw.

– Widziała ludzką nędzę, której chciała służyć i w tej służbie upatrywać wypełnianie woli Bożej – mówił abp Marek Jędraszewski dodając, że bł. Aniela Salawa była pomocą domową u różnych rodzin w Krakowie mimo słabego zdrowia. Metropolita krakowski przypomniał, że była członkinią Arcybractwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Sodalicji Mariańskiej i Stowarzyszenia Sług Katolickich w Krakowie (tzw. zytek), a w 1899 r. złożyła ślub czystości. W Trzecim Zakonie św. Franciszka przyjęła imię Teresa. W czasie I wojny światowej niosła pomoc rannym żołnierzom i jeńcom wojennym.

Swoje ciężkie choroby przeżywała w duchu wiary i łączyła je z cierpieniami Chrystusa dla zbawienia świata. – Przyjmowała te cierpienia w milczeniu uważając, że właśnie cichym męczeństwem jest najbardziej bliska miłosiernemu Sercu Pana Jezusa i najbardziej przyczynia się do zbawienia świata – mówił arcybiskup dodając, że ci, którzy ją znali, z jej wzoru życia czerpali natchnienia do tego, „jak zmagać się z tym, co boli, co poniża, co niełatwe, a co jednak – jeśli jest złączone z Chrystusowym krzyżem – przyjmuje wartość prawdziwie zbawczą”.

Zwracając się do mieszkańców Gminy Siepraw, metropolita powiedział, że bł. Aniela uczy, jak zachować się w czasach niełatwych – naznaczonych wojną czy inflacją – które są dziś „szczególnym wyzwaniem, próbą wiary i miłości”. Podkreślił, że te wyzwania trzeba umieć przyjąć „w duchu wiary i ofiary”, po to, „aby mogły w naszych sercach zatriumfować ostatecznie wartości duchowe, a nie materialne”.

– Obierając ją za patronkę prosimy ją o odwagę naszych serc i umysłów, by móc wraz z nią i za nią wołać do Jezusa: wspomóż nas swoją łaską – zakończył arcybiskup.

Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 r. w Sieprawiu, a zmarła 12 marca 1922 r. w Krakowie. Jan Paweł II beatyfikował ją 13 sierpnia 1991 r. podczas Mszy św. na Rynku Głównym w Krakowie. Wspomnienie liturgiczne wyznaczono na dzień jej urodzin, czyli 9 września.