Ekolodzy chcą dostepu do analiz Parku Zakrzówek.

2020-05-05 16:09
Zalew w Zakrzówku
Autor: Autor Jerzy Opioła

Krakowscy ekolodzy chcą przejrzeć analizy dotyczące Zakrzówka, ale nie mogą. Chodzi o wyliczenia przeprowadzone przez biuro projektowe, które na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej przygotowało projekt przyszłego Parku Zakrzówek.

Wyliczenia stanowiły podstawę do przykrycia skał Zakrzówka siatkami ochronnymi. Ekolodzy uważają, że siatki są zbędne, dlatego poprosili o dostęp do analiz. Nie dostali go. Maja tez ekspertyzę, że ZZM nie miał podstaw prawnych, by odmówić dostępu. Urzędnicy podkreślają, że badania zostały wykonane przez biuro projektowe na własny użytek. Ekspertyza nie była odrębnym opracowaniem, który podlegał odbiorowi. Przedmiotem odbioru była dokumentacja projektowa kosztorysowa. Ekolodzy zwrócili się też do biura projektowego, ale biuro odmówiło powołując się na brak takiego obowiązku w umowie pomiędzy biurem a miastem.