“Idźcie i nauczajcie” – 625. rocznica ustanowienia Wydziału Teologicznego przy Akademii Krakowskiej

2022-06-09 6:16
Kard. Dziwisz na Wawelu
Autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej Kard. Dziwisz na Wawelu

- Módlmy się, aby nigdy nie ustała w nas i w następnych pokoleniach wiara myśląca i poszukująca zrozumienia, abyśmy znali wartość takiej wiary, jedynej, która dzięki Bożej mocy zdolna jest przemienić świat – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. z okazji jubileuszu 625-lecia Wydziału Teologicznego.

Na początku Mszy św. kard. Stanisław Dziwisz powiedział, że Zmartwychwstały Jezus zgromadził zebranych, aby mogli uradować się wspólnie wielkimi dla polskiego Kościoła rocznicami: ustanowienia Wydziału Teologicznego przy Akademii Krakowskiej i kanonizacji królowej Jadwigi. Stwierdził, że współcześnie bardzo potrzebne jest zapatrzenie w przykład św. Jadwigi, która proroczo rozumiała i znalazła miejsce dla rzetelnej, pogłębionej troski o wiarę, nie tylko we własnym życiu. – Módlmy się, aby nigdy nie ustała w nas i w następnych pokoleniach wiara myśląca i poszukująca zrozumienia, abyśmy znali wartość takiej wiary, jedynej, która dzięki Bożej mocy zdolna jest przemienić świat – wskazał kard. Stanisław Dziwisz.

W homilii ks. Robert Tyrała przypomniał słowa św. Jana Pawła II, którymi papież rozpoczynał homilię w czasie kanonizacji św. Jadwigi. Rektor Uniwersytetu Papieskiego powiedział, że zebrani czerpiąc duchowe siły z historii Wawelskiej Pani, chcą rozważyć co dokonało się ćwierć wieku temu, gdy kanonizowano króla Polski, a także gdy św. Jan Paweł II spotkał się ze światem nauki i kultury. Ks. Robert Tyrała powiedział, że królowa Jadwiga poszukiwała mądrości płynącej od Boga, miłowała czynem i prawdą oraz pomagała innym uwierzyć w miłość Stwórcy. Wypełniając swe posłanie, stała się matką dla narodów. Stwierdził, że na tym fundamencie jest budowany Uniwersytet Papieski, którego kierunkiem rozwoju są słowa: „Idźcie i nauczajcie”.

Papież Jan Paweł II w dzień kanonizacji św. Jadwigi spotkał się ze światem nauki i kultury, dając jasny kierunek rozwoju wszystkim uniwersytetom i uczelniom w Polsce i na świecie. Przypominał wtedy, że uniwersytet jest powołany do służby prawdzie i wzywał do wypełnienia posługi myślenia. Papież kładł nacisk na wrażliwość etyczną, dzięki której zostanie zachowana więź między prawdą, a dobrem. Kierunkiem zdrowego rozwoju nauki jest według Ojca Świętego uwzględnienie integralnej koncepcji osoby ludzkiej. Tylko ci, którzy są uformowani w wolności, będą w stanie wziąć na swe barki odpowiedzialność za przyszłość Polski, Europy i świata.

Ks. Robert Tyrała podkreślił, że te postulaty św. Jana Pawła II są niezwykle aktualne. Te wypowiedziane z głębi serca słowa stanowią wyzwania do realizacji. Papież Franciszek w liście na jubileusz wydziału napisał, by społeczność akademicka odczytywała znaki czasu i podejmowała nowe wyzwania. – Pomni na tradycję, idziemy z nadzieją w przyszłość, także w tym wymiarze rozwoju instytucji, gdyż dziś liturgicznie rozpoczęliśmy budowę Kampusu Jana Pawła II. Niech więc Bóg będzie uwielbiony. Maryi powierzamy wszystko: „Totus Tuus”. Wzywamy wstawiennictwa św. Jadwigi i św. Jana Pawła II i z nadzieją w sercu chcemy w czyn przekładać: „Idźcie i nauczajcie” – zakończył ks. Robert Tyrała.

O godzinie 1000 przedstawiciele szkół noszących imię św. Jadwigi spotkali się przy relikwiach Pani Wawelskiej. Mszy św. przewodniczył dziekan Kapituły Metropolitalnej ks. prof. Jacek Urban.