Śluby wieczyste sióstr sercanek w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie

2022-08-03 21:14
siostry
Autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Podczas ślubów wieczystych sióstr sercanek w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, abp Marek Jędraszewski wskazał słowa św. Jana Pawła II, które mogą stać się programem na dalsze życie zakonne.

Na początku homilii arcybiskup przypomniał spotkanie św. Jana Pawła II z młodzieżą w Poznaniu. Papież nawiązał w wygłoszonym słowie do historii miejsca, w którym zebrani się znaleźli, oraz do Ewangelii. Metropolita krakowski wyraził swe przekonanie, że przesłanie Ojca Świętego może stać się programem na dalsze życie zakonne.

W ewangelicznej scenie znaczono, że Jezus szedł po wodzie, jakby była to ubita ziemia. Piotr chciał przyjść do Niego, ale w momencie gdy zwątpił, zaczął tonąć. Apostoł wołał Chrystusa, by go ratował, a Jezus go zapytał: „Czemu zwątpiłeś, człowieku małej wiary?”. Papież w swej homilii zwrócił uwagę, że Piotrowi zabrakło całkowitego oparcia się na Jezusie i zaufania Mu w chwili wielkiej próby. „Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus” – wskazywał papież. Podkreślił, że klucz, ośrodek i cel całej historii znajduje się w Zbawicielu. „Kościół utrzymuje nadto, że u podłoża wszystkich przemian istnieje wiele rzeczy nie ulegających zmianie, a mających swą ostateczną podstawę w Chrystusie, który jest Ten sam, wczoraj, dziś i na wieki” – dodawał. Chrześcijanie są wezwani do świadczenia o wierze i nadziei. One pozwalają odnieść człowiekowi zwycięstwo nad samym sobą i nad tym co słabe i grzeszne. Papież mówił, że Chrystus pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu, jeśli człowiek z wiarą i nadzieją zwraca się do Niego o pomoc.

Św. Jan Paweł II wskazywał, że jezioro Genezaret kojarzy się z obrazem świata, w którym Kościół spełnia swe posłannictwo. Ten świat stanowi dla człowieka wyzwanie. Istota ludzka nie może stać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności, niekiedy celowo podsycanych. Papież mówił, że należy się przed tym bronić. „Nie dajcie się zniewalać! Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem” – prosił.

Arcybiskup powiedział, by w świetle tych słów spojrzeć na ślubowania. Ojciec Święty wskazywał na konieczność wierności powołaniu i pierwszeństwo „być” przed „mieć”. Metropolita krakowski zauważył, że ślub ubóstwa jest właśnie realizacją tego, by bardziej „być”. „Prawda ta posiada podstawowe znaczenie dla samowychowania, autorealizacji, rozwijania w sobie człowieczeństwa, a zarazem życia Bożego, zaszczepionego na chrzcie świętym i umocnionego w sakramencie bierzmowania” – podkreślał papież.

Chrześcijanin nie powinien bać się świata. „Świat może być niekiedy groźnym żywiołem — to prawda — ale człowiek żyjący wiarą i nadzieją ma w sobie siłę Ducha, aby stawić czoło zagrożeniom tego świata” – mówił papież. Arcybiskup wskazał na wielką konieczność pogłębiania więzów z Chrystusem poprzez modlitwę. Powiedział, by wbrew przemocy kłamstwa i okrucieństwa wojny, budować cywilizację miłości. „Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi «cywilizację miłości” – prosił św. Jan Paweł II. Na zakończenie abp Marek Jędraszewski skierował do sióstr słowa papieża: „Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję”.