Sprawdzą czy przedszkola i żłobki są odpowiednio przygotowane na przyjęcie dzieci

2020-04-29 16:11

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy, 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Krakowie rozpoczęły się rozmowy z dyrektorami przedszkoli i żłobków, przed zapowiedzianym przez ministra, nowym otwarciem placówek. Urzędnicy sprawdzą czy przedszkola i żłobki są odpowiedni przygotowane na przyjęcie dzieci i czego ewentualnie potrzeba żeby to zrobić. Dodatkowo ważne są też wytyczne ministra edukacji, które określa jak ma być zorganizowana praca tych instytucji, zeny zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, ich rodzicom i personelowi placówek. Wstępnie według ministerstwa przedszkola i żłobki zaczną przyjmować dzieci od 6 maja. Ale to samorządy zdecydują jak będzie w poszczególnych miastach. Od poniedziałku, 4 maja: centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe mogą być otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków, hotele i noclegi otwarte, ale bez basenów i siłowni, uchylony zostanie dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych. uchylony zostanie zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej. Salony masażu nadal pozostają zamknięte.