Wprowadzenie relikwii i poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego

2022-08-19 20:26
snam
Autor: Maciej Uszko

W czwartek – 18 sierpnia – do kaplicy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Krakowie zostały uroczyście wprowadzone relikwie św. Siostry Faustyny. Ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poświęcił obraz Pana Jezusa Miłosiernego.

Uroczystość została zorganizowana w czasie obchodów 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu oraz dokładnie w w 20. rocznicę beatyfikacji abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, której dokonał na krakowskich Błoniach św. Jan Paweł II.

Siostry Franciszkanki niemal od samego początku włączyły się w przygotowywania do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, a w minioną niedzielę w Bazylice Bożego Miłosierdzia wraz z przedstawicielami całego świata wypowiedziały papieski Akt zawierzenia…

W czwartek w samo południe do kaplicy domu prowincjalnego Sióstr w Krakowie zostały uroczyście wprowadzone relikwie św. Siostry Faustyny. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. – Wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny. Tej, która chciała być świętą i świętą została… Przychodzimy tutaj, do tej kaplicy, aby stanąć przy jej relikwiach, aby zaczerpnąć z jej świętości – mówił, przypominają zapisy Sekretarki Miłosierdzia z jej „Dzienniczka”, ukazujące jak bardzo pragnęła być świętą.

Ks. Bielas odpowiedział na pytanie czym jest świętość? – W chrześcijańskim rozumieniu świętość to nie cierpiętnictwo ani ucieczka od życia doczesnego. To także nie perfekcyjność i taka doskonałość, jaka jest jedynie cechą Boga. Dojrzale rozumiana świętość to naśladowanie Chrystusa, który kocha i uczy kochać. Świętość to najpiękniejsza normalność, „zwyczajna miara życia chrześcijańskiego”, a święty to ktoś, kto przestał się wstydzić tego co w nim najbardziej Boże, bo czyste, dobre, piękne i prawdziwe… Być świętym to istnieć w taki sposób, jaki Bóg zaproponował człowiekowi w raju. Święty to ktoś, kto świetnie radzi sobie z twardą rzeczywistością. To ktoś dobry i mądry jednocześnie. „Świętość jest szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobieństwem przez miłość”.

Jak mówił rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Osiem Błogosławieństw to drogowskazy ukazujące kierunek życiowej drogi – trudnej, wymagającej, ale prowadzącej do prawdziwego szczęścia, drogi zdobywania świętości w zwyczajnej codzienności. – I to jest właśnie nasze chrześcijańskie zadanie: przemieniać zwyczajną rzeczywistość, w której na co dzień żyjemy i rozpalać w niej promienie nadzwyczajności. Kroczyć drogą Ośmiu Błogosławieństw wierząc, że kresem tej drogi jest NIEBO – miejsce wiecznej szczęśliwości, miejsce spotkania z tymi, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca – powiedział.

Na koniec homilii ks. Bielas mówił jeszcze: – Niech więc świadectwo życia świętych umacnia nas w ziemskim pielgrzymowaniu. Wzywajmy ich wstawiennictwa w naszych potrzebach i zechciejmy się zapatrzeć w przykład ich życia. Pamiętajmy, że „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Święci wołają o świętość”.

W czasie Mszy świętej został poświęcony obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Ks. Zbigniew Bielas przypomniał objawienie Pana Jezusa w Płocku, w którym od św. Siostry Faustyny domagał się namalowania wizerunku. Podkreślił, że jest to naczynie do czerpania łask.