Zakończenie Jubileuszowej Kapituły Prowincji Matki Bożej Anielskiej

2023-05-30 8:45
franciszkanie
Autor: diecezja.pl

Zakończyła się jubileuszowa kapituła krakowskich franciszkanów z Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Przebiegała ona pod hasłem: Wierni Ewangelii i Regule otwórzmy się na działanie Ducha Świętego.

Podczas spotkań kapitulnych dokonano wyboru nowych władz zakonnych oraz pochylono się nad współczesnymi wyzwaniami, jakie stawia świat wobec posługi brata mniejszego. Dyskutowano nad możliwościami rozwoju działalności duszpasterskiej przy naszych klasztorach, parafiach oraz centrach duchowości.

W powszechnym głosowaniu na Ministra Prowincjalnego Prowincji Matki Bożej Anielskiej, został wybrany brat mgr lic. Krzysztof Bobak OFM. Bracia kapitulni wybrali na stanowisko Wikariusza Prowincji brata dra Norberta Cebulę OFM.

Natomiast członkami Zarządu (definitorami) zostali:

Brat mgr Serafin Broniowski OFM

Brat mgr Cyprian Mazurek OFM

Brat mgr Gądek Piotr OFM

Brat Nikodem Gdyk OFM

Brat Lucjusz Wrotniak OFM

Brat mgr lic. Krzysztof Bobak OFM urodził się w 15.03.1977 w Limanowej. Do zakonu Braci Mniejszych wstąpił 14.08.1996. Profesję wieczystą złożył 04.10.2001. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 10.05.2003. Po święceniach kapłańskich został skierowany do pracy na krakowskich Azorach jako katecheta. Ukończył studia licencjackie na KUL – katechetyka. Następnie pełnił posługę prefekta, a później 15 lat dyrektora Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Franciszkanów w Wieliczce. Przez ostatnie lata był Definitorem i Ekonomem Prowincji.

Zgromadzeni w jedną rodzinę franciszkańską módlmy się o siły, mądrość, odwagę i cierpliwość dla nowego Prowincjała i Zarządu na czas sprawowania tej odpowiedzialnej posługi.