Zarząd Województwa wydał informację w sprawie realizacji Centrum Muzyki w Krakowie

2020-05-21 20:42
gitary
Autor: Bogdan Ingersleben

W środę wieczorem (20 maja) władze miasta poinformowały o rezygnacji z wartej 265 milionów złotych inwestycji, realizowanej wraz z Urzędem Marszałkowskim. Chodzi o nieprawidłowości w konkursie architektonicznym, które wyszły na jaw już po ogłoszeniu jego wyników. Dziś stanowisko opublikował Zarząd Województwa Małopolskiego - oto obszerny fragment: 20 maja 2020 roku na stronie www.krakow.pl opublikowano komunikat, w którym stwierdzono, że Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie podjęły wspólną decyzję o wycofaniu się z realizacji budowy Centrum Muzyki. Jako jedna ze stron biorąca udział w przygotowaniu przedsięwzięcia podkreślamy, że jesteśmy zaskoczeni takim stanowiskiem Krakowa.

Zarząd Województwa Małopolskiego nie podjął żadnej decyzji, która pozwoliłaby stwierdzić, że wycofujemy się z inwestycji. Pragniemy przypomnieć Panu Prezydentowi, że obie strony wiąże umowa z 10 lipca 2018 roku, która nie została rozwiązana. Marszałek Witold Kozłowski w rozmowach z Panem Prezydentem zawsze podkreślał, że w przypadku jednostronnego wycofania się Krakowa z tej inwestycji, województwo będzie zmuszone podjąć stosowne decyzje. Wczorajsze oświadczenie złożone w imieniu miasta i województwa nie było uzgodnione z władzami województwa. Równocześnie warto podkreślić, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przekazywał wcześniej informacje związane z unieważnieniem konkursu i postępowania. W związku z powyższym informujemy, iż to nieprawdą jest, iż to Krajowa Izba Odwoławcza 17 stycznia tego roku unieważniła zamówienie z wolnej ręki i wykluczyła wykonawcę oraz, że to na początku lutego Urząd Marszałkowski unieważnił zamówienie publiczne. Unieważnienie zamówienia z wolnej ręki i wykluczenie wykonawcy miało miejsce w dniu 20 grudnia 2019 r. natomiast Krajowa Izba Odwoławcza w swoim wyroku z dnia 17 stycznia 2020 r. jedynie POTWIERDZIŁA PRAWIDŁOWOŚĆ PODJĘTYCH PRZEZ WOJEWÓDZTWO DECYZJI. Na początku lutego zostało złożone przez WM zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Wykonawcę. Całe oświadczenie można znaleźć pod linkiem: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/bez-kategorii/informacja-w-sprawie-realizacji-centrum-muzyki-w-krakowie