“Zdumienie Boga. Życie papieża Lucianiego”

2022-09-02 15:51
grób
Autor: wikipedia.org

Już w najbliższą niedzielę, 4 września 2022 roku, cała wspólnota Kościoła będzie przeżywała radość w związku z powiększeniem się grona błogosławionych, do którego dołączy Albino Luciani – papież Jan Paweł I.

Historia życia oraz działalność papieża Lucianiego nie są powszechnie znane, natomiast wiele osób kojarzy z Janem Pawłem I liczbę 33, bo przez tyle dni pełnił posługę na tronie Piotrowym. Wcześniej sprawował inne istotne urzędy, będąc biskupem Vittorio Veneto i patriarchą Wenecji. W seminarium w Belluno był cenionym wykładowcą teologii, filozofii, historii, prawa kanonicznego, patrystyki, sztuki. Miał znakomitą pamięć. Znał też kilka języków – angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Nade wszystko był jednak duszpasterzem: pozostawał blisko ludzi, szczególnie tych najbardziej potrzebujących. Żył Ewangelią, realizując wezwanie do ubóstwa w służbie bliźnim. Gdy okoliczności tego wymagały, zrezygnował z noszenia drogocennego krzyża, by w zamian zebrać pieniądze dla niepełnosprawnych dzieci. Troszczył się również o rodziny. Jako pierwszy papież nie nosił tiary oraz nie używał lektyki. Innym charakterystycznym elementem, który został zapamiętany, był jego uśmiech.

„Papież uśmiechu”, bo tak został nazwany Jan Paweł I, wzywał nas do radości: „Radości nie trzeba ukrywać, trzeba nią promieniować” – mówił. Wywodzący się z ubogiej rodziny Albino Luciani doskonale znał realia ludzkiego życia, jego trudy i zmagania, a mimo to niestrudzenie zachęcał do dzielenia się z innymi – dzielenia się radością, która jest owocem darów Ducha Świętego.

Nakładem Wydawnictwa św. Stanisława BM ukazała się książka pt. Zdumienie Boga. Życie papieża Lucianiego w tłumaczeniu ks. Waldemara Babicza. Jej autorzy – dziennikarz Nicola Scopelliti i ks. Francesco Taffarel, będący jako sekretarz bogatym źródłem wiedzy „z pierwszej ręki”, w barwny i przystępny sposób przedstawiają historię życia Albino Lucianiego: od jego narodzin do nagłej śmierci. Treść książki została wzbogacona o niepublikowane wcześniej homilie, listy, teksty przemówień, a także archiwalne zdjęcia papieża.