Akcje pomocy Ukrainie 22 lipca 2022 r.

2022-07-22 6:40
Akcje pomocy Ukrainie 22 lipca 2022 r.
Autor: Adam Kuźmicki/archiwum Akcje pomocy Ukrainie 22 lipca 2022 r.

Akcje pomocy Ukrainie 22 lipca 2022 r.

Łódź dla cudzoziemców

"Łódź dla cudzoziemców" to nazwa programu pomocowego dla ludzi uciekających przed wojną z Ukrainy. Wsparcie społeczno zawodowe obejmuje m. in. doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie prawne czy naukę języka polskiego. Program realizowany jest do 2023 r. przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Zainteresowani uczestnictwem mogą się zgłaszać do Punktu Pomocy Charytatywnej przy ul. Wólczańskiej 108 w Łodzi , w godz. 9.00-15.00; lub umawiać telefonicznie: (42) 637-53-50.