Akcje pomocy Ukrainie: Światowy Dzień Ubogich

2022-11-08 12:50
Akcje pomocy Ukrainie: Światowy Dzień Ubogich
Autor: Adam Kuźmicki Akcje pomocy Ukrainie: Światowy Dzień Ubogich

Akcje pomocy Ukrainie: Światowy Dzień Ubogich

Uchodźcy z Ukrainy przebywający czy przybywający ciągle do Łodzi zaliczają się, według papieskiego orędzia, do kategorii ludzi dotkniętych określonymi formami ubóstwa. Co ciekawe, katalog ten papież rozszerza także na ludzi pomagających, a więc nawet pośrednio cierpiących z powodu wojny.

O przesłaniu zawartym w orędzi papieża Franciszka w przededniu Światowego Dnia Ubogich mówił Tomasz Kopytowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W siedzibie caritas zorganizowana została konferencja prasowa zapowiadająca wydarzenia towarzyszące Światowemu Dniu Ubogich albo mające się rozpocząć tuż po nim.

Papież, jak co roku, mówi, po co to robimy. Wskazuje kolejną grupę osób ubogich. Rozwija swój katalog ubóstwa, który prowadzi od samego początku Światowych Dni Ubogich. W tym roku mówi bardzo dużo o ubogich, którzy są uchodźcami z różnych konfliktów wojennych, ale w pierwszym rzędzie trzeba wspomnieć o uchodźcach z Ukrainy. Mówi o milionach kobiet, dzieci, starców, którzy musieli uciekać przed wojną; i którzy zostali na Ukrainie, prowadzą działania wojenne. Ale również, co ciekawe, wskazuje na tych wszystkich, którzy wzięli na siebie ciężar przyjęcia ich u siebie. I do tego katalogu ubóstwa włącza również te osoby, nas wszystkich, którzy w jakiś sposób również cierpimy na tym konflikcie zbrojnym, który się dzieje na Ukrainie.

Światowy Dzień Ubogich obchodzony jest w niedzielę, 13 listopada. Tego dnia o godz. 12.30 Mszę św. w łódzkiej katedrze odprawi abp Grzegorz Ryś. Potem na placu wokół katedry swoje stanowiska z ofertą doraźnej lub długofalowej pomocy rozstawią łódzkie organizacje charytatywne.