Łódź. Ekumeniczny benefis ks. Adama Kleszczyńskiego

2022-01-19 14:10
Ekumeniczny benefis ks. Adama Kleszczyńskiego
Autor: Adam Kuźmicki Ekumeniczny benefis ks. Adama Kleszczyńskiego

O prostytutkach pod cerkwią oraz rozumieniu chrześcijaństwa i ekumenizmu mówił ks. Adam Kleszczyński podczas swojego benefisu w łódzkim Wyższym Seminarium Duchownym. Spotkanie z "ojcem ekumenizmu w Łodzi" przygotowane zostało we wtorek 18 stycznia, w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ks. Adam Kleszczyński z Kościoła ewangelicko-metodystycznego w Łodzi pracował przez kilkanaście lat, do 2012 r. W tym czasie zainspirował wielu duchownych do aktywności ekumenicznej, za co dziękowali mu podczas wtorkowego spotkania. Sam ks. Kleszczyński na szczególnym przykładzie przedstawił swoje pojmowanie chrześcijaństwa i ekumenizmu.

Łódź wspominam bardzo miło, bardzo serdecznie. zwłaszcza prostytutki spod cerkwi. Tak. Miałem taki pogrzeb. Matka jednej dziewczyn, która do nas chodziła do zboru, nie była metodystką, zmarła. Była z tej branży. Wszystkie prostytutki spod dworca Fabrycznego, spod ŁDK-u i spod cerkwi, nie wiem, czy te miejsca są jeszcze aktualne, były na pogrzebie. I potem kiedy z psem wychodziłem na spacer do parku Moniuszki, każda z prostytutek mówiła: proszę księdza, takiego pięknego pogrzebu myśmy w życiu nie wiedzieli! Mówię: dobra, to was też pogrzebię. Ponieważ mieszkałem prawie przy dworcu Fabrycznym, to taki element można powiedzieć ekumeniczny. Ale prostytutka to też człowiek. Czasem trzeba pomóc, trzeba porozmawiać. Nawet, przyznam się, czasem w nocy koło północy nosiłem im herbatę w termosie. Tym stojącym, zziębniętym pod cerkwią.

Ks. Kleszczyński podkreślał, że prawdziwe chrześcijaństwo nie polega jedynie na głoszeniu pięknych kazań, bo "najlepszym kazaniem jest bycie przyjacielem każdego człowieka". Podobnie zdefiniował ekumenizm, jako umiejętność rozmowy z każdym człowiekiem.

ZOBACZ ZDJĘCIA!

Benefis ks. Adama Kleszczyńskiego był ostatnim elementem wtorkowej sesji ekumenicznej, poświęconej zagadnieniom synodalności i obrzędowi mandatum. W środę nabożeństwo ekumeniczne odprawiane jest w Łodzi we wspólnocie Chemin Neuf. W czwartek w kościele ewangelicko-reformowanym w Zelowie, w piątek natomiast w kościele ewangelicko-augsburskim w Pabianicach.

W łódzkich Dniach Modlitw o Jedność Chrześcijan ks. Adam Kleszczyński brał udział jeszcze przed pandemią, w 2019 r.