2 LBOT: Lubelscy terytorialsi na ćwiczeniu ratowniczym Radzyń-2023

2023-09-22 11:31

21 września br., w gminie Komarówka Podlaska w powiecie radzyńskim, odbyły się wojewódzkie zgrywające ćwiczenia ratownicze Radzyń-2023. W ćwiczeniu uczestniczyli żołnierze 23 bialskiego batalionu lekkiej piechoty oraz Zespół Zabezpieczenia Medycznego 2 Lubelskiej Brygady OT. Główne zadania terytorialów polegały, m.in. na udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanym, zabezpieczeniu i izolacji miejsca zdarzenia oraz działaniach poszukiwawczych osób zaginionych.

Wybuch gazu, a następnie pożar w budynku szkoły, pożar lasu, wypadek samochodowy oraz zaginięcie osób w terenie leśnym – to główne epizody scenariusza ćwiczeń ratowniczych Radzyń-2023.

Zadania terytorialsów polegały na ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia, prowadzeniu triażu, udzielaniu pierwszej pomocy medycznej rannym oraz transporcie pojazdem sanitarnym do pobliskich placówek medycznych. Ponadto żołnierze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i odizolowali teren działań przed dostępem osób postronnych. Kolejnym zadaniem był udział w akcji poszukiwawczej. Skierowany do tego zadania pluton żołnierzy 23 bialskiego batalionu lekkiej piechoty, wspólnie z innymi służbami, przeczesywał tyralierą kompleks leśny w poszukiwaniu zaginionych osób. Do realizacji zadania żołnierze wykorzystali również quady – mówi kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.

W ćwiczenie zaangażowanych było w sumie około 200 osób, w tym funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, PCK, Pogotowia Ratunkowego, Lasów Państwowych, żołnierze 19 Brygady Zmechanizowanej, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Lublin-1”, Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „Chełm”, a także specjaliści od zarządzania kryzysowego z administracji samorządowej. Głównym organizatorem ćwiczenia Radzyń-2023 był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Celem ćwiczenia było, m.in.: sprawdzenie przygotowania służb do działań ratowniczych w obiektach użyteczności publicznej i obszarach leśnych w powiecie radzyńskim, doskonalenie taktyki prowadzenia tego typu działań, doskonalenie umiejętności kierowania i organizacji działań, sprawdzenie funkcjonowania systemów łączności dowodzenia i współdziałania oraz doskonalenie współpracy między służbami i podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w regionie.

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT od początku istnienia formacji uczestniczą w ćwiczeniach z zarządzania kryzysowego u boku innych służb ratowniczych. Dzięki takim szkoleniom, w obliczu wystąpienia realnego kryzysu, terytorialsi szybko i skutecznie niosą pomoc poszkodowanym mieszkańcom regionu, a także są cennym wsparciem dla innych służb.

Źródło: 2 LBOT