Błogosławieństwo wina w Kościele

2021-12-27 17:42
Obrzęd błogosławienia wina
Autor: Bazylika św. Wojciecha w Mikołowie Obrzęd błogosławienia wina

W Kościele katolickim ​obchodzimy dzisiaj święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, który wg legendy żył 100 lat. Z tym świętem jest związane szczególne błogosławieństwo, którego dokonują kapłani podczas Mszy świętych dokładnie 27 grudnia. A ma to ścisły związek z Ewangelią wg św. Jana.

Tradycja poświęcenia wina wzięła swój początek od św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Istnieje kilka legend, które mówią o tym zwyczaju. Jedna z nich, pochodząca z VI w., podaje, iż św. Jan, pielgrzymując po kontynencie azjatyckim spotkał na swojej drodze kapłana Aristodemusa ze świątyni Diany w Efezie. Ów kapłan miał poddać Jana próbie zatrutego wina – jeśli ten przeżyje po spożyciu trucizny, Aristodemus przyjmie chrześcijaństwo. Tej samej próbie poddano także dwóch skazańców, którzy – jak nie trudno się domyślić – po wypiciu zatrutego wina zmarli.

Święty Jan, zanim podniósł kielich z winem do ust, pobłogosławił je i w ten sposób uwolnił je od trucizny. To jednak nie wystarczyło kapłanowi Diany, dlatego domagał się innego cudu. W związku z tym św. Jan przywrócił życie dwóm otrutym skazańcom. Po takiej sile argumentów, Aristodemusowi nie pozostało nic innego, jak tylko się nawrócić.

Sens zwyczaju błogosławienia wina najlepiej oddają “Obrzędy błogosławieństw”. W tekście monicji prosimy Boga “aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymał wśród nas wzajemną miłość, od której św. Jan na wzór samego Chrystusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów”. Zwyczajowo pijący poświęcone wino składają sobie życzenia: bibe amorem sancti Joanni (łac. pij miłość św. Jana).

W tym roku s powodu pandemii nie we wszystkich świątyniach będzie sprawowany ten obrzęd. W parafiach w których kapłani będą błogosławić wino – informacja była podana w niedziele w czasie ogłoszeń parafialnych. Kierując się zasadami higieny i zdrowia w parafiach, gdzie dokonywany jest omawiany obrzęd – księża używają jednorazowych kubeczków lub wierni mogą przynieść własne wino – wyjaśnia ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik Archidiecezji lubelskiej.

Biblia wspomina o winie aż 450 razy. Warto dodać, że wino jest bardzo ważne w historii chrześcijaństwa. O tej ważności świadczy, chociażby, historia wesela w Kanie Galilejskiej. Właśnie tam Pan Jezus dokonuje pierwszego cudu. Już w Starym Testamencie czytamy, iż Bóg powierzył troskę o winnicy człowiekowi. Pobłogosławiony trunek ma zachować ludzi od pragnienia, zachować zdrowie i chronić przed zatruciami. Zwyczaj poświęcenia wina pojawił się Kościele już w XIII w.