Bogaci w miłosierdzie! Od 30 lat niosą nadzieję na lepsze jutro

2021-10-16 13:39
Jubileusz 30-lecia Misericordii
Autor: Warsztaty Terapii Zajeciowej Misricordia Jubileusz 30-lecia Misericordii

Przez 30 lat pomogli setkom chorym psychicznie osobom. Tworzyli i nadal tworzą miejsca pracy, mieszkania chronione, ośrodki rehabilitacji, warsztaty terapii zajęciowej - to pracownicy i wolontariusze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Dzisiaj (16.10)​ świętowali swój jubileusz.

Abp Stanisław Budzik kierując słowa wdzięczności dziękował im za ich odwagę. 16-ty października w Kościele jest obchodzone wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej – wielkiej apostołki miłosierdzia z przełomu XII i XIII wieku, patronki Śląska, ale to także dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Jedną z pierwszych encyklik nowego papieża w 1980 roku był dokument „Dives in misericordia – bogaty w miłosierdzie”. Ta encyklika wskazywała jaki czeka nas pontyfikat. Miłosierdzie stało się ważnym tematem nauczania i szczególnym znakiem dla Kościoła i dla świata.

Stowarzyszenie Misericordia zrodziło się właśnie z inspiracji świętego Jana Pawła II, który w trakcie swojej ostatniej podroży do Polski wzywał nas, abyśmy się stawali świadkami i narzędziami Bożego miłosierdzia. „Potrzebna jest nam dzisiaj nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr” – przypomniał słowa Papieża Polaka, abp S. Budzik.

Taką wyobraźnię miłosierdzia miał niewątpliwie ks. Tadeusz Pajurek i wszyscy, którzy od samego początku go wspomagali, gdy 30 lat temu został skierowany do posługi kapelana w szpitalu neuropsychiatrycznym w Lublinie. "Odwiedzając oddziały szpitalne stwierdził, że w tym miejscu tak bardzo naznaczonym ludzkim cierpieniem konieczne byłoby miejsce modlitwy, godne i piękne miejsce sprawowania Eucharystii" - dodał abp S. Budzik.

Ksiądz Tadeusz był także inicjatorem wybudowania ośrodka rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, utworzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Klubu Pacjenta dla osób leczonych w szpitalu. Stowarzyszenie utworzyło Warsztaty Terapii Zajęciowej, a w specjalnie otwartej firmie kateringowej swoja pierwszą w życiu pracę zawodowa podjęło kilkadziesiąt chorych osób. Powstało wiele innych obiektów służących pomocy chorym, dzięki którym ludzie pokonywali bariery – mówił abp S. Budzik.

Metropolita lubelski kierując słowa wdzięczności do wszystkich pracowników, wolontariusz, osób wspierających stowarzyszenie dziękował im za ich odwagę.

Jako pracownicy jesteście świadkami miłosierdzia, nie boicie się tego pokazywać w obecnym świecie. Odważnie i konsekwentnie działacie przeciw wykluczeniu społecznemu. Dzisiaj dziękujemy Bogu za dar wyobraźni miłosierdzia, jaki Bóg daje ludziom szczególnie otwartym na Jego obecność w chorym, cierpiącym i bezdomnym człowieku. Ten dar posiadają na pewno pracownicy i wolontariusze Misericordii. Ich podopieczni dzięki nim odnajdują lepszą drogę na życie. Jezus jest obecny w chorych i potrzebujących pomocy. Jako pracownicy jesteście świadkami miłosierdzia, nie boicie się tego pokazywać w obecnym świecie. Odważnie i konsekwentnie działacie przeciw wykluczeniu społecznemu. Miłosierdzie wobec bliźniego to nie tylko współczucie, to nie tylko litość, ale to zakłada zejście na poziom człowieka potrzebującego, aby zdobyć jego zaufanie. To konieczność zrozumienia jego cierpienia, wzięcia go za rękę i poprowadzenia na drogę bez ciemności, na drogę bez lęku, na drogę na której można dostrzec otwarte ramiona miłosiernego Boga. Bo miłosierdzie nie tylko zmienia sytuację osoby potrzebującej, ale także powoduje zmianę w człowieku udzielającym pomocy - mówił Metropolita lubelski.

Założycielem stowarzyszenia i koordynatorem działań Misericordii od samego początku jest ks. dr Tadeusz Pajurek, który podkreśla, że to praca całej wspólnoty.

Aktualnie posiadamy 7 domów, zatrudniamy ponad 90 osób na umowę o pracę, a z naszych terapii korzysta kilkaset osób. Te osoby rozpoczynają nowe życie. Chcemy przełamywać bariery żeby pokazać, że oni są wśród nas, że normalnie żyją i pracują, mają swoje pasje, a mimo choroby zakładają swoje rodziny. Są pełnowartościowymi obywatelami. Stowarzyszenie im towarzyszy przez to, że najpierw uczą się wychodzenia z zacisza domowego, gdzie tylko lekarz, przychodnia i dom, na zewnątrz. Do naszych pracowni, w których mogą odkrywać i rozwijać swoje życiowe pasje i talenty” – wyjaśnia w rozmowie z Radiem Plus ks. dr T. Pajurek.

Warsztaty Terapii Zajęciowej dla podopiecznych są prowadzone od 15 lat. Informacje o pomocy stowarzyszenia na stronie www.misericordia.org.pl