Caritas Archidiecezji Lubelskiej poprowadzi Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Caritas logo
Autor: lublin.caritas.pl

Dotychczas prowadzeniem ośrodka zajmował się Fundusz Ochrony Życia, natomiast podobnie jak Caritas jest on instytucją Archidiecezji Lubelskiej, dlatego też zadecydowano o zmianie. Szerokie spektrum działań prowadzonych przez Caritas, a także liczne zasoby ludzkie i rzeczowe, umożliwią jeszcze bardziej kompleksową opiekę nad osobami doświadczającymi przemocy,

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie znajduje się w Lublinie przy ul. Chmielewskiego 9.

Jest to placówka całodobowa, dysponująca 25 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą. Bez skierowania i bez względu na dochód oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, duszpasterską, medyczną i prawną.

Ośrodek jest placówką interwencyjną, oferującą pobyt stacjonarny trwający do 3 miesięcy. Niekiedy trwa on krócej, a w wyjątkowych sytuacjach kierownik może podjąć decyzję o przedłużeniu pobytu. Zatrudnia wykwalifikowany personel – psychologów, pedagoga, terapeutów, pracowników socjalnych, pielęgniarki i prawnika pozostających do dyspozycji podopiecznych zgodnie z ich potrzebami.

Większa rozpoznawalność Caritas Archidiecezji Lubelskiej pozwoli dotrzeć do osób, które nawet nie wiedzą, że mają alternatywę, mogą skorzystać właśnie z takiej formy pomocy.

Więcej informacji o Ośrodku jest na stronie: lublin.caritas.pl