Caritas Archidiecezji Lubelskiej rozpoczyna wydawanie żywności dla potrzebujących [AUDIO]

2024-07-05 8:50
Rozładowywanie żywności w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową
Autor: zs Rozładowywanie żywności w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Blisko 8 tysięcy osób skorzysta z pomocy żywnościowej w ramach unijnego programu. Wydawanie artykułów spożywczych dla potrzebujących rozpoczęło się na początku lipca i potrwa do końca listopada tego roku lub do wyczerpania żywności. Aby dołączyć do programu należy wypełnić i złożyć specjalny wniosek.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej, jako jedna z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych, będzie dystrybuować żywność dla około 8 000 osób i przeprowadzi minimum 36 działań towarzyszących dla około 840 osób. Dystrybucja artykułów spożywczych będzie trwała do końca listopada 2024 r. lub do wyczerpania paczek. W ramach programu każda osoba  otrzyma taki sam zestaw (17 artykułów spożywczych, czyli ok. 34 kg żywności). Żywność dystrybuowana w ramach realizacji programu będzie wydawana nieodpłatnie.

Aby dołączyć do programu należy pobrać i wypełnić wniosek, który można otrzymać w Ośrodkach Pomocy Społecznej, w sekretariacie Caritas (al. Unii Lubelskiej 15 w Lublinie) lub pobrać ze strony internetowej: https://lublin.caritas.pl/program-fundusze-europejskie

Nowością w programie jest również sposób realizacji działań towarzyszących, a więc organizowanie warsztatów i szkoleń. Do tej pory uczestnicy mogli brać udział w warsztatach ekonomicznych, kulinarnych i zdrowego żywienia. W nowym programie dopuszczony jest szerszy zakres tematyczny, obejmujący doradztwo indywidualne, rozwój umiejętności zwiększających samodzielność odbiorców końcowych oraz działania integracyjne promujące zaangażowanie odbiorców końcowych w ramach społeczności lokalnych (np. wolontariat).

źródło: Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Caritas Archidiecezji Lubelskiej - program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową