Chełmskie Centrum Ewangelizacji oficjalnie powołane

2022-10-01 0:05
Chełmskie Centrum Ewangelizacji oficjalnie powołane
Autor: Maciej Kurek

Arcybiskup Stanisław Budzik specjalnym dekretem powołał Chełmskie centrum Ewangelizacji i Chełmską Szkołę Ewangelizacji. Dyrektorem i moderatorem instytucji został ksiądz Paweł Gołofit.

Ma przekazywać wiarę osobom i środowiskom, które są ochrzczone, wyrastają z wiary chrześcijańskiej ale tą wiarę z różnych powodów utraciły. - Święty Paweł mówił, że "biada mi, jeśli nie będę głosił Ewangelii". Święty Jan Paweł II zachęcał nas byśmy prowadzili Nową Ewangelizacje, czyli docierali tam, gdzie są ochrzczeni, którzy kiedyś odeszli od Kościoła. My iść ze Słowem do tych narodów, które kiedyś były chrześcijańskie, a teraz co raz bardziej widać w nich opustoszałe kościoły. Papież Benedykt XVI mówił nawet, że mamy nowy szósty kontynent do ewangelizowania, czyli świat internetu. Ojciec Święty Franciszek nieustannie nas wzywa, byśmy byli misjonarzami i ewangelizatorami. Bardzo się ciesze, że taki ośrodek ewanglizacji powstanie w Chełmie - powiedział arcybiskup Stanisław Budzik.

W dekrecie powołującym Centrum metropolita lubelski pisze: - Powołuję centrum jako dzieło formacyjno-ewangelizacyjne, istniejące przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie. Celem, który stawiam przed nowo utworzonym centrum, będzie włączenie się w misje i wysiłki Kościoła, aby wiara była przekazywana osobom i środowiskom, które przyjęły chrzest, wyrastają z wiary chrześcijańskiej, ale tę wiarę na skutek różnych przyczyn utraciły. 

Moderowanie Chełmskiego Centrum Ewangelizacji metropolita powierzył księdzu Pawłowi Gołofitowi.- To wielka radość, ponieważ Duch Święty, który sam kieruje dziełami Kościoła utwierdza nas, że warto iść w tym kierunku. Dzięki takim dekretom i takim powołaniom nowych dzieł w Kościele, szczególnie jeśli chodzi o Ewangelizację, możemy nieść Dobrą Nowinę innym. Cieszę się i zarazem czuję wielką odpowiedzialność. Przede mną sporo wyzwań, aby na różne sposoby i korzystając z różnych współczesnych narzędzi szukać człowieka i mówić mu o Jezusie, który zbawia - powiedział ksiądz Gołofit tuż po otrzymaniu nominacji. Więcej informacji o nowo powstałym Chełmskim Centrum Ewangelizacji można znaleźć pod adresem chce.info