Dawcy szpiku w Lubelskiej Brygadzie OT

2022-10-13 10:09
2 LBOT Dzień Dawcy Szpiku
Autor: 2LBOT/WOT 2 LBOT Dzień Dawcy Szpiku

Gotowość oddania szpiku to jedna z form społecznego zaangażowania terytorialsów. Liczba potencjalnych dawców szpiku wśród żołnierzy 2 LBOT systematycznie rośnie. Już niebawem we wszystkich batalionach odbędą się tzw. „Dni Dawcy Szpiku”.

Żołnierze 2 LBOT już od blisko pięciu lat aktywnie angażują się w różne działania społeczne, a jedną z form jest honorowe krwiodawstwo i dawstwo szpiku. Działania te są praktycznym wymiarem misji terytorialsów, którą jest pomoc lokalnej społeczności.

Obecnie w 2 Lubelskiej Brygadzie OT chęć niesienia pomocy potrzebującym pacjentom, poprzez gotowość oddania szpiku, zadeklarowało ponad 200 żołnierzy. Liczba potencjalnych dawców już niebawem ma szansę podwoić się. W październiku, który jest miesiącem świadomości idei dawstwa szpiku, we wszystkich pięciu batalionach 2 LBOT zostaną zorganizowane tzw. „Dni Dawcy Szpiku”. Celem akcji będzie propagowanie tej wartościowej idei oraz pozyskanie kolejnych żołnierzy – dawców – mówi por. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.

13 października obchodzony jest Dzień Dawcy Szpiku. Niemal co godzinę, ktoś w Polsce dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego. Nadal zbyt wielu zakwalifikowanych do przeszczepu nie znajduje dawcy – swojego „bliźniaka genetycznego”, dlatego nowi dawcy cały czas są bardzo potrzebni i poszukiwani. 

Obecnie w 2 Lubelskiej Brygadzie OT służy blisko 700 Honorowych Dawców Krwi i ponad 200 zarejestrowanych dawców szpiku, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Są to osoby, które w ten sposób bezinteresownie, na co dzień ratują życie i zdrowie osób chorych i potrzebujących. Dzięki ich zaangażowaniu hasło - „Terytorialsi mają pomoc we krwi” ma swój realny wymiar – dodaje por. M. Gaborek.

Osoby, które właśnie w taki sposób chciałyby pomóc chorym na nowotwory krwi, mogą udać się np. do najbliższego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Procedura rejestracji potencjalnego dawcy szpiku polega, m.in. na wypełnieniu formularzy, w tym ankiety zdrowotnej oraz pobraniu materiału biologicznego. Dawcą szpiku może zostać każda pełnoletnia i zdrowa osoba w wieku 18-50 lat. Od momentu rejestracji potencjalnego dawcy do chwili ewentualnego oddania szpiku może upłynąć kilka, a nawet kilkanaście lat. Dlatego decyzja o byciu honorowym dawcą szpiku podejmowana jest na wiele lat i musi być w pełni świadoma i przemyślana.