Dom Kultury „Kolejarz” zmieni się w Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży

2022-04-13 13:23
DK Kolejarz w Lublinie zostanie rozbudowany
Autor: Urząd Miasta Lublin DK Kolejarz w Lublinie zostanie rozbudowany

Miasto ogłosiło postępowanie na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla nowej miejskiej inwestycji. Po przebudowie miejsce to będzie siedzibą teatru dla dzieci, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz świetlicy środowiskowej.

Budynek Domu Kultury „Kolejarz" przy ulicy Kunickiego to miejsce charakterystyczne nie tylko dla samej dzielnicy, ale również całego kulturalnego Lublina. Budowa Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży przywróci potencjał i znaczenie temu miejscu.

W budynku Domu Kultury powstanie nowoczesna instytucja, dedykowana przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Znajdzie się w nim bardzo potrzebna, profesjonalna siedziba dla Teatru im. H. Ch. Andersena, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w nowej odsłonie wraz z jednostką zajmującą się edukacją estetyczną, a także świetlica dla dzieci i młodzieży. Opracowanie dokumentacji będzie pierwszym etapem nowej inwestycji. Termin realizacji tego dużego i istotnego z punktu widzenia Miasta przedsięwzięcia będzie uzależniony od pozyskania na ten cel środków z funduszy zewnętrznych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W budynku po rozbudowie znajdą się przede wszystkim przestrzenie performatywne takie jak: duża sala widowiskowa ze sceną oraz z widownią na minimum 300 miejsc; sala kameralna, która pomieści minimum 100 widzów; systemy nagłośnienia i oświetlenia; magazyny scen oraz główna sala prób. Niezbędne będzie także wyposażenie sali widowiskowej w śluzę akustyczną, tak by była możliwość prezentacji widowisk na obu salach jednocześnie.

W teatrze zostaną zabezpieczone również przestrzenie dla widzów: wejście główne dla gości i dostępne dla dużych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami; foyer – ogólnodostępne centralne miejsce teatru z wejściami do obu sal, zaprojektowane na minimum 400 osób. Ponadto kasa i punkt obsługi widza, kawiarnia wraz z zapleczem, przestrzeń wystaw czasowych, która podobnie jak kawiarnia może stanowić integralną część foyer, sala wielofunkcyjna dla prób czytanych czy edukacji artystycznej, a także szatnie i toalety dla widzów oraz inne pomieszczenia podręczne – mówi Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Projekt powinien uwzględniać także przestrzenie zaplecza dla około 70-osobowego zespołu pracowników, w tym pomieszczenia aktorskie – 4 garderoby przy obu salach z węzłami sanitarnymi, charakteryzatornię oraz poczekalnię dla aktorów, czyli tzw. green room. Ponadto konieczne będą pomieszczenia techniczne i magazyny, jak m.in. modelarnia, farbiarnia, pracownia krawiecka, mechanizatornia, malarnia, stolarnia, pralnia, magazyn techniczny i pomieszczenia technologiczne, w tym serwerownia, rozdzielnia elektryczna i centrala wentylacyjna oraz pokój socjalny dla pracowników techniki scenicznej. Należy także zabezpieczyć miejsce do tworzenia i bieżących napraw dekoracji, tak by kostiumy i lalki były wykonywane i przechowywane w budynku, podręczny magazyn dekoracji na potrzeby granego aktualnie spektaklu, magazyny lalek, kostiumów, sprzętu oświetleniowego i elektroakustycznego, oraz jeżeli warunki lokalizacyjne na to pozwolą, duży magazyn dekoracji o powierzchni co najmniej 800 m2, do przechowywania dekoracji niewykorzystywanych na bieżąco.

Część administracyjna teatru powinna być ulokowana w miejscu dostępnym dla pracowników oraz gości. Na tę cześć obiektu złoży się m.in. sekretariat, gabinet dyrektora, pokoje kierowników działu administracyjnego, technicznego i literackiego, księgowości, kadr, organizacji widowni, działu edukacji kulturalnej, promocji i marketingu, sala konferencyjna i archiwum.

Oprócz tego pomieszczenia socjalne dla pracowników wraz z zapleczem kuchennym, toalety oraz minimum 6 pokoi o standardzie hotelowym z aneksem kuchennym i łazienkami dla realizatorów spektakli w okresie prób oraz artystów gościnnych. Przy wejściu technicznym do teatru należy uwzględnić również portiernię z pomieszczeniem dla ochrony, z monitoringiem. Dokumentacja ma zakładać także budowę dźwigów towarowo-osobowych przeznaczonych do transportu scenografii oraz zapewnić warunki niezbędne do korzystania z obiektu przez osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszające się na wózkach – dodaje J. Góźdź.

Na zewnątrz wykonawca powinien zaprojektować miejsca parkingowe dla 2 autokarów, ciężarówki oraz około 30 miejsc postojowych dla widzów oraz pracowników teatru.

Funkcjonująca w Domu Kultury „Kolejarz” filia nr 7 MBP już w tej chwili ma wyjątkowy charakter, przede wszystkim dzięki unikatowej kolekcji z historii kolei. Posiada bogaty księgozbiór o sztuce ludowej, w tym jako jedyna w Lublinie zbiór 55 tomów „Dzieł wszystkich” Oskara Kolberga. W bibliotece znajdują się również książki o teatrze, które będą pomocą przy tworzeniu działań teatralnych.

Filia nr 7 usytuowana będzie na parterze rozbudowanego obiektu, z niezależnym wejściem, dostosowana do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W nowym obiekcie, oprócz siedziby biblioteki znajdzie się także Ilustratornia/Sztuka Książki – Pracownia Edukacji Artystycznej i Działań Twórczych. Będzie to autonomiczna jednostka zajmująca się edukacją estetyczną, gromadzeniem zbiorów graficznych na różnych nośnikach, będących bazą do działań promujących sztukę książki. Program tej placówki skierowany będzie do dzieci i młodzieży, ale również dorosłych i środowiska akademickiego. - wyjaśnia J. Góźdź.

Wymagana powierzchnia, która umożliwi realizację takich działań to minimum 500 m2, z czego na wypożyczalnię dla dorosłych z księgozbiorem i ofertą prasy potrzeba około 150 m2, zaś na wypożyczalnię dla dzieci około 100 m2. Z kolei na potrzeby ilustratornii konieczne będzie około 150 m2. Mają być one wykorzystane na urządzenie dwóch sal warsztatowych wyposażonych w mobilne ściany i systemy wystawiennicze, stoły i krzesła, regały z szufladami umożliwiające segregację materiałów oraz sprzęty multimedialne dla warsztatów artystycznych.

W założeniu świetlica środowiskowa/Pracownia Kreatywna ma być miejscem do obcowania z kulturą oraz wspólnego spotkania. Przewidywana powierzchnia na działania z tego zakresu to minimum 100 m2. Powinna się tam znaleźć sala edukacji kulturalnej, pomieszczenia administracyjno-socjalne, szatnia oraz sanitariaty. Przestrzeń świetlicy/Pracowni Kreatywnej powinna być zaprojektowana, aby umożliwić działanie np. monitorów interaktywnych, a także organizację około 10 stanowisk warsztatowych wyposażonych m.in. w laptopy wraz z urządzeniami peryferyjnymi. Ważne jest również zapewnienie niezależnego wejścia.

Powyższe wymagania dla projektantów zostały określone w „Założeniach funkcjonalno – użytkowych dla Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie” oraz „Wytycznych funkcjonalnych Zamawiającego”.

Ostateczny kształt obiektu i jego funkcjonalności poznamy dopiero po opracowaniu wstępnego projektu architektoniczno-budowlanego, kiedy to okaże się co będzie możliwe do zaprojektowania, biorąc pod uwagę gabaryty działki i inne uwarunkowania – precyzuje J. Góźdź.

Wyłoniony w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszenia wykonawca będzie miał 4 miesiące od daty zawarcia umowy na opracowanie wstępnego projektu architektoniczno-budowlanego dla przebudowy Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży, a następnie 6 miesięcy m.in. na projekt budowlany i projekt rozbiórek. Projekty wykonawcze, technologiczne oraz pozostałe opracowania powinny powstać w ciągu następnych 8 miesięcy. Wykonawca będzie również zobowiązany do pełnienia kompleksowych nadzorów autorskich przez cały czas trwania robót budowlanych, aż do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.