Działalność KUL dla rodziny i Polonii – trwa VI Kongres Rodzin Polonijnych

2023-09-15 18:50

W Gdańsku rozpoczął się VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych, który jest organizowany przez Polonijną Radę Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Celem organizacji tego wydarzenia jest promocja chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. W czasie Kongresu poprzez wykłady i warsztaty podjęte zostaną zagadnienia z zakresu budowania relacji małżeńskich i rodzinnych, duchowości małżeńskiej, wychowania dzieci i kryzysów małżeńskich.

Równocześnie w duchu ewangelizacyjnym w trakcie kolejnych wystąpień praktyków i teoretyków z zakresu duszpasterstwa rodzin, psychologii, duszpasterstwa Polonii na całym świecie ukazane zostanie, jak wiele jest rodzin polonijnych starających się żyć według wartości chrześcijańskich.

Ten Kongres ma przede wszystkim na celu promowanie wartości rodziny, pochylenia się nad różnymi aspektami życia rodziny. Zastanowienia się nad takimi kwestiami: jak powinna wyglądać rodzina, jak powinna żyć czy dzisiaj rodzina szuka wzorców? Możemy powiedzieć, że poniekąd chodzi o taki tradycyjny model rodziny – zbudowanej na gruncie wiary chrześcijańskiej, tzn. tata, mama i dzieci. Bo tak nas uczy Pismo Święte i taki mamy przykład Rodziny Nazaretańskiej. To jest model rodziny na którym wzorują się rodziny chrześcijańskie, które dzisiaj zjechały na Kongres do Gdańska - mówi abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański.

Tegoroczny Kongres Rodzin Polonijnych skierowany jest do chętnych z Polski oraz z całego świata: do wszystkich zainteresowanych dobrem swojej własnej rodziny. Po raz pierwszy w historii Polacy mieszkający na co dzień w Polsce mają łatwiejszą możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu, a zarazem podjęcia dyskusji na istotne tematy, które w życiu codziennym niejednokrotnie są tematami trudnymi.

Te kongresy są organizowane od paru lat. Dotychczas zawsze spotykaliśmy się poza granicami Polski. W tym roku pomyśleliśmy, żeby zrobić kongres w Ojczyźnie. Ma to służyć umocnieniu rodzin, i pokazaniu różnego rodzaju form pracy z rodzinami. Mamy wśród Polonii wielkie grono wspaniałych ludzi zaangażowanych np. w funkcjonowanie poradni rodzinnych przy wspólnotach parafialnych. Chcemy pokazać w Polsce, że polonijne rodziny rozsiane po całym świecie także żyją według wartości chrześcijańskich - podkreśla w rozmowie z Radiem Plus, bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Wśród prelegentów są także specjaliści i eksperci z Lublina. Jednym z prelegentów jest ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, który poruszył kwestie związane z działaniami podejmowanymi przez KUL dla rodzin w Polsce i poza jej granicami.

KUL ma już 105 lat. W latach 60. XX wieku społeczne uwarunkowania życia codziennego nie wymagały tak ogromnej troski o tę jedną z najcenniejszych wartości jaką jest rodzina. W tamtych latach mentalność społeczeństwa i jego świadomość była zdecydowanie inna niż dzisiaj.

Kiedy zastanawiamy się nad wkładem naszej uczelni w promocję małżeństwa i rodziny, to możemy zauważyć, że do końca lat 60. nie było potrzeby akcentowania jak wielką wartością jest rodzina - nie tylko w Polsce, ale w Europie i w świecie. A to wynikało z tego, że to było takie oczywiste, że wartości chrześcijańskie leżą u podstaw małżeństwa i rodziny. Dopiero w latach 60. i 70. na naszym Uniwersytecie powstawały już agendy, które zajmowały się tym obszarem. Wszyscy studenci są zobowiązani do zajęć dydaktycznych Biblia w kulturze, Katolicka Nauka Społeczna czy np. historia filozofii, etyka, a od 2 lat obowiązkowo i obligatoryjnie studenci uczęszczają także na zajęcia z chrześcijańskiej aksjologii małżeństwa i rodziny. Każdy student ma świadomość, że studiuje na katolickiej uczelni, gdzie fundamentem jest jest Ewangelia i nauczanie Kościoła, które nas obliguje do tego, byśmy podążali drogą Kościoła oraz naszej dywizie, jaką jest wezwanie KUL: Deo et Patriae, czyli Bogu i Ojczyźnie. Kardynał Stefan Wyszyński przed laty, kiedy był naszym Wielkim Kanclerzem dopisał jeszcze 2 słowa: veritas in caritate – prawda w miłości. Dobrze wiemy, że nieraz prawdą możemy zabić drugiego człowieka. Ja mam takie powiedzenie, że lepiej grzeszyć dobrocią niż złością. Myślę, że to nie tylko w relacjach małżeńskich, rodzinnych, ale innych i społecznych, bo to zawsze do nas wraca - zaznaczył ks. prof. M. Kalinowski.

Wychowanie do wartości, na których młodzi ludzie będą budować swoje życie, zakładać rodziny, a także otaczać opieką swoich rodziców czy członków rodziny, którzy potrzebują tej opieki odbywa się przede wszystkim w domu. Niemniej wychowanie do takich wartości należy także do misji katolickich uniwersytetów oraz katolickich mediów.

Powinniśmy wszyscy dzielić się wynikami swoich badań nad rodziną. Trzeba zaznaczyć, że istnieje małe dowartościowanie wyników badań, jakie realizują ośrodki naukowe w Polsce i nie tylko w Polsce. Zauważamy, że świat naukowy uprawia swoje specjalizacje, natomiast rzadko kiedy odnajdujemy je choćby w naszych tygodnikach katolickich, choć zdarzają się wyjątki - dodaje ks. M. Kalinowski.

Na przestrzeni mijających dziesięcioleci w Polsce i innych krajach zmienił się model rodziny. Z rodzin wielodzietnych - standardem zaczyna się robić model rodziny 2+1. Zaś rodziną wielodzietną jest już rodzina 3+, co w zestawieniu z modelem rodziny sprzed dekady lub dwóch dekad wskazuje na znaczne osłabienie wartości jaką jest rodzina dla współczesnych młodych osób.

Prowadziliśmy badania dotyczące jaka jest siła rodzin wielodzietnych, jakie są elementy, które mówią o tym, że one są mocniejsze od innych rodzin? Wyniki badań pokazały, że rodziny wielodzietne i osoby, które są w tych rodzinach są mocniej zaangażowane w relacjach międzyludzkich, że mają dużo mniej zachowań suicydialnych, że są bardziej empatyczni. Badania wykazały także, że członkowie rodzin wielodzietnych są otwarci na małżeństwo, na rodzinę, na dzietność. To pokazuje, że mamy co pokazać, tylko trzeba chętniej i odważniej korzystać ze świata naukowo-badawczego. A taki wkład ma także Katolicki Uniwersytet Lubelski, a także takie ośrodki jak Akademia Katolicka, jak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, a także periodyki naukowe, jakie się ukazują od wielu lat. To tylko pokazuje, że środowiska uniwersyteckie w jakiejś części chętnie eksponują ten system wartości chrześcijańskich i Ewangelii, a także nauczania Kościoła współczesnego po to, żeby pokazywać ten główny fundament - podkreślał ks. M. Kalinowski.

KUL od wielu lat dba o środowiska polonijne poza granicami kraju. Wśród podejmowanych działań są warsztaty studia, spotkania, ale od trzech lat także Studium dla Polonii i Polaków KUL.

Obecnie pragniemy zaoferować bezpłatne szkolenia hybrydowe w zakresie 80. godzin dydaktycznych. Zauważamy, że niektóre środowiska są bardzo aktywne, a inne mniej - tak jakby przez te kilka dekad wyciszono potrzebę wzrastania w tych wartościach, które są wpisane w tą problematykę, jaką podejmujemy. Przykładem może być studium reportażu wywiadu dziennikarskiego, tak bardzo potrzebne dla środowisk polonijnych. Wszystkie kursy, których organizacji podejmuje się KUL pokazują wyraźnie, że jest taka potrzeba, aby na bazie katolickiej uczelni w oparciu o zasady, które legły u podstaw jej powstania, budować te specjalistyczne obszary, które widzimy, że są niezbędne. W tym roku otwieramy centrum Psychoprofilaktyki uzależnień. Najczęściej myślimy tylko o 3 rodzajach uzależnień. Czyli alkohol, tytoń, narkotyki, ale pojawia się cała grupa różnych bodźców, które mogą stać się uzależnieniem. Na razie mówi się tylko o 7 tak zwanych behawioralnych. Nie doceniamy tego, że widzimy nieraz na ulicy dziecko, któremu mama czy tata, czy siostra wciska smartfon. To są potencjalni nasi klienci, mówiąc językiem psychologii, więc dlatego już jesteśmy na to przygotowani, bo wiemy, że to jest nieuchronne, że to wezwanie czasu, które przyjdzie - dodaje ks. M. Kalinowski.

W Kongresie Rodzin Polonijnych z ramienia KUL uczestniczy także ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL, kierownik Katedry Nauk o Rodzinie oraz Prodziekan ds. Studenckich WT KUL. Uczestnicy Kongresu w trakcie forum dyskusyjnego, prowadzonego przez ks. M. Brzezińskiego, pt. „Sakrament małżeństwa - czy dziś ma jeszcze sens?" będą mieli szansę do poszukiwania odpowiedzi dotyczącej celebracji sakramentu małżeństwa w zmieniającym się społeczeństwie, i coraz bardziej „letniej” wiary, a nawet obojętności religijnej osób, które deklarują się jako wierzące, ale bardzo często niepraktykujące swojej wiary.

KUL reprezentuje także dr Renata Pomarańska, adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie KUL, która na Kongresie poprowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży powyżej 15 lat pt. „Jak rozumieć rodziców? Komunikacja z matką i ojcem”. Są to warsztaty dla dzieci i młodzieży. Wskazanie praktycznych elementów dotyczących relacji pomiędzy dziećmi a rodzicami to efekt tego warsztatu. Jego celem jest pogłębienie świadomości wpływu komunikacji na relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami.

Szczegółowe informacje nt. Kongresu Rodzin Polonijnych, a także transmisja online z obrad dostępna jest na stronie www.kongresrodzinpolonijnych.pl

Organizatorem Kongresu Rodzin Polskich i Polonijnych jest Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Kongres został objęty honorowym patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Tegoroczna edycja odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w Gdańsku i online. Wśród uczestników są m.in. osoby z Niemiec, Francji, Szwajcarii, USA, Włoch, Litwy i z Ukrainy.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Plus.