Ekologiczny konkurs filmowy „Rymuję – powietrze ratuję”

2023-09-18 9:25
Konkurs filmowy Rymuję - powietrze ratuję
Autor: Urząd Miasta Lublin Konkurs filmowy "Rymuję - powietrze ratuję"

Krótki film o tematyce związanej z ochroną powietrza to zadanie uczestników miejskiego konkursu „Rymuję – powietrze ratuję”. Prace można zgłaszać już od najbliższego poniedziałku (18 września).

Prace konkursowe w formie krótkiego filmu, trwającego od 1 do 4 minut można zgłaszać w terminie od 18 września do 13 października. Filmy z autorskim wierszem, piosenką czy tekstem dotyczącym ochrony powietrza mogą być zrealizowane w dowolnej formie, m.in. animowanej, teledysku, reportażu, filmu fabularnego lub dokumentalnego.

Każdy z nas może wpłynąć na poprawę jakości powietrza w naszym mieście, m.in wymieniając stary piec na ekologiczne źródło ogrzewania, dbając o zieleń czy wybierając ekologiczne środki transportu. Ogłaszając konkurs na filmy z autorskim wierszem, piosenką czy tekstem dotyczącym ochrony powietrza liczymy na kreatywność mieszkańców i mieszkanek naszego miasta zaangażowanych w działania proekologiczne oraz zachęcamy do zaprezentowania swoich pomysłów i umiejętności – mówi Marta Smal-Chudzik, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Lublina, zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

  • I kategoria - dzieci do 14. roku życia,
  • II kategoria - młodzież od 15. do 18. roku życia,
  • III kategoria - osoby powyżej 18. roku życia.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace indywidualne lub  zrealizowane w zespołach maksymalnie trzyosobowych. Materiały filmowe w rozdzielczości minimum 720p należy przekazywać w formacie MP4 wraz z niezbędnymi załącznikami, poprzez zamieszczenie plików w chmurze (np. WeTransfer, TransferNow, Google Dysk) oraz przesłanie linku do ich ściągnięcia na adres e-mail: srodowisko@lublin.eu. Dodatkowo oryginały podpisanych załączników należy dostarczyć osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin z dopiskiem „Rymuję – powietrze ratuję”. O dochowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu. Każdy uczestnik lub grupa uczestników może zgłosić tylko jedną, wykonaną samodzielnie pracę. Spośród przesłanych filmów, w każdej kategorii zostaną wybrane po 3 najlepsze, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konkurs to element obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Regulamin oraz wykaz niezbędnych załączników dostępne są poniżej. Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z krótkimi filmami edukacyjnymi „Poczuj klimat miasta. Nic więcej”, dotyczącymi ochrony powietrza w mieście i działań, jakie każdy mieszkaniec i mieszkanka mogą podejmować, by zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W związku z tym, że Lublin jest w tym roku Europejską Stolicą Młodzieży, do prac nad realizacją filmów zostali zaproszeni młodzi mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta. Spoty dostępne są na miejskim kanale YouTube oraz na stronie srodowisko.lublin.eu w zakładce Edukacja ekologiczna.

Spoty oraz konkurs zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.